GESLACHTEN het ontstaan van namen

De website www.naamkunde.net geeft de historie weer hoe men tot het geven van namen is gekomen. De geschiedenis gaat terug tot in de 5e eeuw! Op zich al leuk om vanuit de historie tot het heden te komen. Na de Germaanse persoonsnamen volgden verschillende ontwikkelingen. De belangrijkste factoren waren de onderscheidingsdrang en het typeren van de medemens.

De geschiedenis van de nederzetting Huizen gaat terug tot in de 10e eeuw. In de 14e eeuw kreeg Huizen haar naam. Aanvang 15e eeuw scheidde Huizen zich af van het Naardingerland als onderdeel van het Gooi.

Mijn geschiedenis start in 1951

In die tijd groeide Huizen met de wijken ’t Harde, achter de Nieuwe Kerk en aan het eind van de Gooilandweg tot een inwonersaantal van rond de 14.000. Bij mij thuis werd het Huizer dialect veelal door en alleen met de visite gesproken.

Tijdens die gesprekken kon ik het Huizer dialect enigszins leren en raakte ik gefascineerd door de geslachten met dezelfde achternaam en het gebruik van de bijnamen en ben ik gestart met het inventariseren van de geslachten, soms gelardeerd met anekdotes hoe iemand aan een bijnaam was gekomen.

Missie

Het is mijn missie om het voortbestaan van een voor het dorp Huizen kenmerkende historie voor zover het mogelijk is zeker te stellen voor de toekomst. De basis hiervoor zijn de geslachten waarbij een aantal geslachtsnamen meervoudig voorkwam in Huizen en waartoe kenmerkende onderscheidingen moesten worden aangebracht om sneller de persoon die men bedoelde te duiden.

Visie

Om de missie te realiseren dienen de voorwaarden geschapen te worden om een van de historische kenmerken van de bevolking van Huizen te vervolmaken. Daartoe dient een database aangelegd te worden welke middels een website gepubliceerd kan worden en waar de bezoeker de informatie die gewenst wordt kan inzien, kan aanvullen en verbeteren maar ook kan downloaden. Met de gemelde faciliteiten kan een permanent zo actueel mogelijk bestand worden aangelegd waaruit men kan putten en kan downloaden. Relevant (en dat is tevens nog de uitdaging) is nog wel om de exploitatie kostendekkend te laten zijn door middel van sponsoring, giften en jaarlijkse en incidentele bijdragen. Het periodiek uitbrengen in boekvorm met beperkte oplage behoort uiteindelijk ook tot de mogelijkheden.

Nadere aanduidingen

In Huizen kwamen de geslachtsnamen Bout, Bunschoten, Honing, Kos, Rebel, Schaap, Veerman, Visser en Westland veelvuldig voor. De behoefte ontstond om personen met gelijke achternaam en vaak door vernoeming van (klein)kinderen ook met gelijke voornaam met een extra aanduiding te onderscheiden. Vaak ontstond een toevoeging vanuit een anekdote. Een van mijn eigen geslachtslijnen is dat mijn oma er een van Jan Bout, Jan Vuissie was, ze een broer had met de voornaam Jan, die ook weer een zoon had met de voornaam Jan, allemaal Jan Vuissies dus. De bijnaam ontstond doordat deze Jan Bout een deel van zijn hand was kwijtgeraakt. Mijn vader was Klaas Koopman, Klaas Selp of Sjelp. Ondanks navraag ben ik er nog niet in geslaagd hoe je de bijnaam correct schrijft en hoe hij aan die bijnaam is gekomen.

Opbouwen bestanden

Meerdere Huizer inwoners hebben een start gemaakt om bijnamen te verzamelen, echter vaak zonder de bijbehorende werkelijke voor- en achternamen. De oudere inwoners weten vaak nog wel wie degene was waar de echte naam en bijnaam bij elkaar pasten. Van minder mensen wist men het beroep of waarover een anekdote bestaat en waar de bijnaam vandaan kwam.

Willem Hekker slaagde er als eerste in om een bundel uit te brengen en een boek te laten drukken en uit te geven. Helaas zijn de boeken reeds enkele jaren uitverkocht. Er blijkt wel belangstelling te zijn om een hernieuwde en (waar nodig en gewenst) verbeterde druk te kunnen kopen.

Wij startten de samenwerking om een verbeterde en uitgebreidere versie te maken waarbij wij beiden gebruik maakten van het bestaande boek. Ondertussen ontstond bij mij de afweging tussen het laten drukken van een boek (hetgeen weer een statisch exemplaar oplevert) of in de lijn van Wikipedia een dynamische website te ontwikkelen. Bij het drukken van het boek werd gebruik gemaakt van het format designer. Willem Hekker haakte om hem moverende redenen af bij onze samenwerking en wilde zijn boek als uniek exemplaar laten blijven bestaan en dat hij het bij de eerste druk wilde laten. Daardoor kwam dat bestand niet voor hergebruik beschikbaar.

Het doel van mijn opzet van de samenwerking was om de opties van het laten drukken te laten voor wat het is en de keuze werd gemaakt om de informatie in een algemeen bruikbaar format op te bouwen hetgeen betere toekomstmogelijkheden biedt. De pretentie dat het bestand foutloos en volledig is is zekere niet aan de orde! Met enige regelmaat ontstaan er weer nieuwe anekdotes en dus ook nieuwe bijnamen.

Nieuwe versie op de website

Het pad werd opgegaan om te zien welke digitale opties er zijn. We zijn uitgekomen bij een website op basis van WordPress. Dat levert een ‘open source’ op met ingebouwde controle optie zodat verbeteringen in een soort postbus gedeponeerd kunnen worden. Na een akkoord wordt de mutatie doorgevoerd. Zodoende kan de kwaliteit van het basisbestand voor zoveel mogelijk ook geborgd worden.

Naast de bijdrage van Willem Hekker werden ook stukken van Ellen Boor, Co Schaap, Ellen van Velzen, Dirk Rebel, Henk Molenaar en Femmetje van Jan ‘’Do” Jongerden ontvangen. Hiervoor dank aan allen!

Nieuwe samenstelling

Het boek HUIZER BIJNAMEN van Willem Hekker bevatte een aantal omissies mede doordat met het programma Designer werd gewerkt. Excel is in dit verband een beter en moderner programma om te gebruiken. Een ander probleem is de schrijfwijze. Dat probleem is niet te voorkomen omdat de schrijfwijze in een aantal gevallen niet helder is. Zoals reeds aangegeven: ik ben er zelf een van Klaas Selp of Klaas Sjelp. Wie het weet mag het zeggen. Ook waar deze bijnaam zijn historie vindt. Een ander voorbeeld is Quito, Kito of Cito. Daarom alle drie de opties opgenomen met een verwijzing. Er bestonden in Huizen 2 groepen met de bijnaam Fret, Frèt of Frêt waarvan de klank van de uitspraak slechts gering verschilde. Hoe zo’n klankverschil beschreven wordt is mij nog niet duidelijk.

Een andere keuze is om de anekdotes en bijnamen te scheiden van de vernoemingen hoewel er ook een separate tabel is opgenomen omdat er toch veel bekende vernoemingen zijn. Er is ook een klein bestandje met namen opgenomen waarvan het niet duidelijk is of het van iemand de echte naam is of een bijnaam.

Aanwijzingen

De bijnamen zijn soms niet in het Huizer dialect geschreven om daarmee de leesbaarheid voor niet-Huizers te verbeteren. Af en toe wordt in de opmerkingenkolom hierover wat beschreven. Het voorkomt discussie over hoe het geschreven of uitgesproken dient te worden.
Het verkleinwoord ‘tje’ wordt als ‘tjen’ uitgesproken.

Bijnamen in behandeling

Hein Baas

Snip
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Bert Westland

Slappe
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Berend Bakker

Schele Berend
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Harmpie

Op 't Hoogie
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Gijs

Kêêm/Kaem
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Jan de Gooiijer

Hangplantje
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Lampie

?…..?
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Henk

?…..?
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Lampie

?…..?
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Gerrie Boerhout

Boerenkool
By : Karel Koopman | okt 2, 2022

Hain van Amstel

Eef
By : Admin | sep 14, 2022

Jan Gooyer

Zonder knieën
By : Admin | aug 25, 2022

Dirk Westland

Bibber
By : Admin | mei 9, 2022

Aart Veerman

Foelie
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Beurzen
By : Admin | mei 9, 2022

Piet? Keijer

Drie Sneetjes (de drie Sneetjes)
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Snel

Dikke Klaas
By : Admin | mei 9, 2022

Cupido

Cupido
By : Admin | mei 9, 2022

Piet

Zwarte Piet
By : Admin | mei 9, 2022

Lijssie

Zwarte Lijssie
By : Admin | mei 9, 2022

Zwanennekkie

Zwanennekkie
By : Admin | mei 9, 2022

Zoet

Zoet
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Bunzing
By : Admin | mei 9, 2022

Zilveren Geertje

Zilveren Geertje
By : Admin | mei 9, 2022

Annetjen

Zilveren Annetjen
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Zever
By : Admin | mei 9, 2022

Zetje een kloot

Zetje een kloot
By : Admin | mei 9, 2022

Gijs

Keel
By : Admin | mei 9, 2022

Zep

Zep
By : Admin | mei 9, 2022

Zak met zand

Zak met zand
By : Admin | mei 9, 2022

Harmen

Kattenmepper
By : Admin | mei 9, 2022

Lambert Westland

Bles
By : Admin | mei 9, 2022

Henkie Honing

Klonter (de Klonter)
By : Admin | mei 9, 2022

Snel

Barabas
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Baas

Levie
By : Admin | mei 9, 2022

Kaneelduiker

Kaneelduiker
By : Admin | mei 9, 2022

Zak met kluiven

Zak met kluiven
By : Admin | mei 9, 2022

Arre

Arre
By : Admin | mei 9, 2022

Dirk

Zach
By : Admin | mei 9, 2022

Woukes

Woukes
By : Admin | mei 9, 2022

Karel

Wipperd (de Wipperd)
By : Admin | mei 9, 2022

Winnepeg

Winnepeg
By : Admin | mei 9, 2022

Dirk

Nienen
By : Admin | mei 9, 2022

Aalt

Wind
By : Admin | mei 9, 2022

Wild West

Wild West
By : Admin | mei 9, 2022

Gijp

Wijsie (van Wijsie)
By : Admin | mei 9, 2022

Wiezel

Wiezel
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Weumpie
By : Admin | mei 9, 2022

Pietje

Weitje (van Weitje)
By : Admin | mei 9, 2022

Klukkert (de Klukkert)

Klukkert (de Klukkert)
By : Admin | mei 9, 2022

Warteling

Warteling
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Wange
By : Admin | mei 9, 2022

Vuur en Waterdrager

Vuur en Waterdrager
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert

Vreugdebrenger
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Vodde
By : Admin | mei 9, 2022

Tijmen

Vlokken
By : Admin | mei 9, 2022

Vlammetjes brat

Vlammetjes brat
By : Admin | mei 9, 2022

Wijg

Viskoppen
By : Admin | mei 9, 2022

Eef

Vis(sie(n))
By : Admin | mei 9, 2022

Kos/Vos

Aliekruikkie
By : Admin | mei 9, 2022

Trijn

Vinnige Trijntje
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Vier
By : Admin | mei 9, 2022

Hein

Vetjes
By : Admin | mei 9, 2022

Jans

Vetbul (de Vetbul)
By : Admin | mei 9, 2022

Uw aller vriend

Uw aller vriend
By : Admin | mei 9, 2022

Schipper

Akkermannetje(n)
By : Admin | mei 9, 2022

Henkie

Urkie
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas

Uitzoeker (de Uitzoeker)
By : Admin | mei 9, 2022

Afrikaanse soldaat

Afrikaanse soldaat
By : Admin | mei 9, 2022

Joost

Tuuk
By : Admin | mei 9, 2022

Bart en Dat

Abuis
By : Admin | mei 9, 2022

Turk (de Turk)

Turk (de Turk)
By : Admin | mei 9, 2022

Tuinkabouter

Tuinkabouter
By : Admin | mei 9, 2022

Wim

Truinat
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie

Troela
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit

Trater (de Trater)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Traanoog
By : Admin | mei 9, 2022

Torrebel

Torrebel
By : Admin | mei 9, 2022

Top

Top
By : Admin | mei 9, 2022

Tolletje

Tolletje
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Toersie
By : Admin | mei 9, 2022

Henkie

Toe toe
By : Admin | mei 9, 2022

Jaan

Tobbekont
By : Admin | mei 9, 2022

Tjoet

Tjoet
By : Admin | mei 9, 2022

Tjankes

Tjankes
By : Admin | mei 9, 2022

Timp

Timp
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Tik
By : Admin | mei 9, 2022

Tien procent

Tien procent
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap Westland

Kakhuis(sie)
By : Admin | mei 9, 2022

Wim

Tap
By : Admin | mei 9, 2022

Takkenbos

Takkenbos
By : Admin | mei 9, 2022

Karel van der Wal

Kak
By : Admin | mei 9, 2022

Suiker aan de kees

Suiker aan de kees
By : Admin | mei 9, 2022

Stuk in de kont

Stuk in de kont
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit

Stuiver
By : Admin | mei 9, 2022

Bertus

Stronttonne
By : Admin | mei 9, 2022

Stoottroepen

Stoottroepen
By : Admin | mei 9, 2022

Stoeten

Stoeten
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie

Stink
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas

Stijtjes
By : Admin | mei 9, 2022

Stiebert

Stiebert
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Sterrenkijker
By : Admin | mei 9, 2022

Standaard kontje

Standaard kontje
By : Admin | mei 9, 2022

Janne

Stamermond
By : Admin | mei 9, 2022

Geesje?

Spuiggeessie
By : Admin | mei 9, 2022

Eeffie

Spinnekop
By : Admin | mei 9, 2022

Abma

Kuit
By : Admin | mei 9, 2022

Jas

Sperrie
By : Admin | mei 9, 2022

Speen(tjes)

Speen(tjes)
By : Admin | mei 9, 2022

Jakob Westland

Japikkie
By : Admin | mei 9, 2022

Sparrebek

Sparrebek
By : Admin | mei 9, 2022

Spark

Spark
By : Admin | mei 9, 2022

Eep

Soek
By : Admin | mei 9, 2022

Jassie

Soeg
By : Admin | mei 9, 2022

Dirk

Snuffel
By : Admin | mei 9, 2022

Japie Westland

Droppie
By : Admin | mei 9, 2022

Ditje

Snuf(fies)
By : Admin | mei 9, 2022

Eep

Snoek
By : Admin | mei 9, 2022

Dik

Snoek
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Snijboon
By : Admin | mei 9, 2022

Pepie

Snert
By : Admin | mei 9, 2022

Sneetjen

Sneetjen
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit

Slotten
By : Admin | mei 9, 2022

Japie

Sleep
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Simpie
By : Admin | mei 9, 2022

Sikko

Sikko
By : Admin | mei 9, 2022

Sigarenkist

Sigarenkist
By : Admin | mei 9, 2022

Schuddegatjen

Schuddegatjen
By : Admin | mei 9, 2022

Schouwwater

Schouwwater
By : Admin | mei 9, 2022

Schouwe Maas

Schouwe Maas
By : Admin | mei 9, 2022

Schokker (de Schokker)

Schokker (de Schokker)
By : Admin | mei 9, 2022

Schippertjen

Schippertjen
By : Admin | mei 9, 2022

Willem

Schijterd (de Schijterd)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Dregge
By : Admin | mei 9, 2022

Scherp zadeltje

Scherp zadeltje
By : Admin | mei 9, 2022

Hendrik

Schepen-Aal
By : Admin | mei 9, 2022

Schemeravond

Schemeravond
By : Admin | mei 9, 2022

Piet

Schele Piet (Piet de Schele)
By : Admin | mei 9, 2022

Ottelien

Schele Ottelien
By : Admin | mei 9, 2022

Bink

Schele Bink
By : Admin | mei 9, 2022

Piet

Schele (de Schele)
By : Admin | mei 9, 2022

Aal

Scharren Aal
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Saus
By : Admin | mei 9, 2022

Roskammen

Roskammen
By : Admin | mei 9, 2022

Dirk

Ros
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas

Rooie
By : Admin | mei 9, 2022

Rode Wantje

Rode Wantje
By : Admin | mei 9, 2022

Bram

Rode Bram (Rooie Bram)
By : Admin | mei 9, 2022

Aalt

Rode Aalt (Rooie Aalt)
By : Admin | mei 9, 2022

Rilling

Rilling
By : Admin | mei 9, 2022

Peter

Rechtuit
By : Admin | mei 9, 2022

Aaltje

Puus
By : Admin | mei 9, 2022

Peukie

Prutser
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert

Pruikenvet
By : Admin | mei 9, 2022

Mat

Prop (de Prop)
By : Admin | mei 9, 2022

Priester (de Priester)

Priester (de Priester)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van der Wal

Platgat
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Poter
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van Slo(o)ten

Aap (Apen) (Aapies)
By : Admin | mei 9, 2022

Piet

Poopies
By : Admin | mei 9, 2022

Ab

Polka (de Polka)
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Polen
By : Admin | mei 9, 2022

Poerekie

Poerekie
By : Admin | mei 9, 2022

Gijs

Poe
By : Admin | mei 9, 2022

Ab

Ploka (de Ploka)
By : Admin | mei 9, 2022

Plisieburo

Plisieburo
By : Admin | mei 9, 2022

Plattebek

Plattebek
By : Admin | mei 9, 2022

Piet

Platje
By : Admin | mei 9, 2022

Pinkie

Pinkie
By : Admin | mei 9, 2022

Gerre

Pikmus
By : Admin | mei 9, 2022

Pierewieten

Pierewieten
By : Admin | mei 9, 2022

Pierepalla

Pierepalla
By : Admin | mei 9, 2022

Eef

Piepelziek
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Peuten
By : Admin | mei 9, 2022

Petje ruilen

Petje ruilen
By : Admin | mei 9, 2022

Teus Westland

Goris (van Goris)
By : Admin | mei 9, 2022

Naatje Westland

Pis
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Goede heertje van Geitje
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Westland

Nies
By : Admin | mei 9, 2022

Evert van Wessel

Tjoempie
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit Westland

Pingen
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap van Amstel

Esse
By : Admin | mei 9, 2022

Matje Beugelaar of Kos

Dikke Mat
By : Admin | mei 9, 2022

Joop Westland

Tietel
By : Admin | mei 9, 2022

Meep van der Wal

Gekke Meep
By : Admin | mei 9, 2022

Jannie Westland

Dikke Jannie
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Mortjen
By : Admin | mei 9, 2022

Hein Westland

Dikke Hein
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Westland

Geit
By : Admin | mei 9, 2022

Joost Westland

Mopper (de Mopper)
By : Admin | mei 9, 2022

Frans Westland

Mof
By : Admin | mei 9, 2022

Zwaan Westland-Rebel

Engel(tjen)
By : Admin | mei 9, 2022

Hannes Westland

Westland
By : Admin | mei 9, 2022

Emme Westland-Kos

Manke Emme (van Paap)
By : Admin | mei 9, 2022

Wim Westland

Sens of Sjens
By : Admin | mei 9, 2022

Janne(tje) van der Wal

Pieper(s)
By : Admin | mei 9, 2022

Willem Westland

Vissien
By : Admin | mei 9, 2022

Piet Westland

Koppen
By : Admin | mei 9, 2022

Wim Westland

Piemel
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Cens
By : Admin | mei 9, 2022

Lambert Westland

Broekkie
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Westland

Soep
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Westland

Pik(kie)
By : Admin | mei 9, 2022

Kees(sie) Westland

Zuurdoop
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Spoetnik
By : Admin | mei 9, 2022

Joost Westland

Moppe (de Moppe)
By : Admin | mei 9, 2022

Joost Westland

Kikker
By : Admin | mei 9, 2022

Joop Westland

Soep
By : Admin | mei 9, 2022

Jacob Schram

Zwevend nachtjak
By : Admin | mei 9, 2022

Japie Westland

Kikker
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Petje(n)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Kremmert ((van) de Kremmert)
By : Admin | mei 9, 2022

Gerre Visser-Visser

Witte Gerritje
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Schaap

Vooze (de Vooze)
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap Westland

Goris (van Goris)
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap van Slooten

Vlier
By : Admin | mei 9, 2022

Henk Westland

Koppen
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie Westland

Zoeloe
By : Admin | mei 9, 2022

Harmpje Westland

Piepmuis
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit Westland

Tjis(sie)
By : Admin | mei 9, 2022

Joop Westland

Ziekenfonds
By : Admin | mei 9, 2022

Strie(k)beert

Strie(k)beert
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit Westland

Schijt (van Schijt)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van Slooten

Stokkie (met het stokkie)
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Spek kerver (de Spek kerver)
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Schaap

Spits
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van Wessel

Pinne
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Zendeling (de Zendeling)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van Wessel

Massie (van Massie)
By : Admin | mei 9, 2022

Japie Jongerden

Spatlap
By : Admin | mei 9, 2022

Drikus Baas

Snuif
By : Admin | mei 9, 2022

Gijs Westland

Zakkie
By : Admin | mei 9, 2022

Seintje

Seintje
By : Admin | mei 9, 2022

Bert Westland

Soep
By : Admin | mei 9, 2022

Jansje de Groot

Rode wijntje
By : Admin | mei 9, 2022

Rappekollig

Rappekollig
By : Admin | mei 9, 2022

Aalt van der Wal

Pies
By : Admin | mei 9, 2022

Aalt van der Wal

Keutelaar (de Keutelaar)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Slokker

Pruis
By : Admin | mei 9, 2022

Joost Westland

Broekkak
By : Admin | mei 9, 2022

Aalt van der Wal

Keulenaar (de Keulenaar)
By : Admin | mei 9, 2022

Hendrik Rebel

Prinsenkind (het Prinsenkind)
By : Admin | mei 9, 2022

Willem 1 van As

Prik(kie)
By : Admin | mei 9, 2022

Potifar

Potifar
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit Westland

Koppen
By : Admin | mei 9, 2022

Berend van Wal

Brievenbus
By : Admin | mei 9, 2022

Hain Boor

Mot
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Westland

Hondelucht
By : Admin | mei 9, 2022

Janne Westland-Bout

Kont over de grond
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap

Mingelen
By : Admin | mei 9, 2022

Piet 1 Spilt

Mikke(n)
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap van Slooten

Lange Slot
By : Admin | mei 9, 2022

Mijndert Wiesenekker

Lachende Moor
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit van der Wal

Hardloper (de Hardloper)
By : Admin | mei 9, 2022

Lammert Westland

Hamerslachter
By : Admin | mei 9, 2022

Japie Bunschoten

Kort
By : Admin | mei 9, 2022

Hein Westland

Bolle Hein
By : Admin | mei 9, 2022

Joost Westland

Patat (Petat/Petatten?)
By : Admin | mei 9, 2022

Japie

Koetsier (de Koetsier)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van der Wal

Fuiken
By : Admin | mei 9, 2022

Krelis

Paje Krelis
By : Admin | mei 9, 2022

Japie? Westland

Freule Loes
By : Admin | mei 9, 2022

Paddedaalders

Paddedaalders
By : Admin | mei 9, 2022

Geert

Paddebek (de Paddebek)
By : Admin | mei 9, 2022

Henk Westland

Paardenkop
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Honing

Klok (Klokkie)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan van Amstel

Klo
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Kruyning

Klik
By : Admin | mei 9, 2022

Henk Westland

Ouderling (de Ouderling)
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit van Sloten

Kikkertje(n)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan

Jeejer
By : Admin | mei 9, 2022

Gijs van Wessel

Slijper (de Slijper)
By : Admin | mei 9, 2022

Jans Brands-de Groot

Oude Jans (Ouwe Jans)
By : Admin | mei 9, 2022

Evert van Wessel

Wiebel
By : Admin | mei 9, 2022

Wessel van Wessel?

Wagenmaker (de Wagenmaker)
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Kikker
By : Admin | mei 9, 2022

Harmen Slokker

Hond (de Hond)
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie (Lambert) Bout

Koesnik (Koesniek)
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Westland

Kiezen
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Vos

Hompen
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Westland

Kienik
By : Admin | mei 9, 2022

Gerrit van der Wal

Haas (Haassie)
By : Admin | mei 9, 2022

Klaassie Westland?

Vette Klaassie
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie Westland

Edammer
By : Admin | mei 9, 2022

Toon van de Wal

Rode Bart (Rooie Bart)
By : Admin | mei 9, 2022

van Wessel

Loeter (de Loeter)
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie? Westland

Duizend in de bocht
By : Admin | mei 9, 2022

Marie Westland

Duitse Marie
By : Admin | mei 9, 2022

Klaas Westland

Schijthuis
By : Admin | mei 9, 2022

Lambert Westland

Scheet
By : Admin | mei 9, 2022

Henk van der Wal

Lauer (de Lauer)
By : Admin | mei 9, 2022

Piet Westland

Lange Piet
By : Admin | mei 9, 2022

Kees Westland

Lange Kees
By : Admin | mei 9, 2022

Zeeman

Lamboes
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie Westland

Lach
By : Admin | mei 9, 2022

Jaap Westland

Kurkezak
By : Admin | mei 9, 2022

Lampie Westland

Kuren
By : Admin | mei 9, 2022

Eef van Wessel

Kriebel
By : Admin | mei 9, 2022

Lam Zeeman

Boes
By : Admin | mei 9, 2022

Boemerang

Boemerang
By : Admin | mei 9, 2022

Piet Zeeman

Blinde Piet
By : Admin | mei 9, 2022

Jan Westland

Blikken dominee
By : Admin | mei 9, 2022

Piet Bunschoten

Haar
By : Admin | mei 9, 2022

Blarenpoeper

bleerenpoeper
By : Admin | mei 9, 2022

Handje muis

Handje muis
By : Admin | mei 9, 2022

Japie Bunschoten

Slaap
By : Admin | mei 9, 2022

Kees

Giet(je)
By : Admin | mei 9, 2022

Dongen

Dongen
By : Admin | mei 9, 2022

Corrie Beugelaar-Kriek

Zwarte Corrie
By : Admin | mei 9, 2022

Aart

Kelkie
By : Admin | mei 8, 2022

Kanteloep

Kanteloep
By : Admin | mei 8, 2022

Kalmoes

Kalmoes
By : Admin | mei 8, 2022

Geert

Kluizenaar (de Kluizenaar)
By : Admin | mei 8, 2022

Klotje

Klotje
By : Admin | mei 8, 2022

Kloet

Kloet
By : Admin | mei 8, 2022

Gijs

Klire
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Kaje
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Kain = Kaaijen?
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Nukken
By : Admin | mei 8, 2022

Nootjen

Nootjen
By : Admin | mei 8, 2022

Simon

Oude Simon
By : Admin | mei 8, 2022

Truitje

Nobele Truitje
By : Admin | mei 8, 2022

Nek

Nek
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Neers
By : Admin | mei 8, 2022

Henk

Natte Henkie
By : Admin | mei 8, 2022

Trui (Geertruida)

Nat
By : Admin | mei 8, 2022

Mombakken

Mombakken
By : Admin | mei 8, 2022

Napoleon

Napoleon
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Naaldereet
By : Admin | mei 8, 2022

Mielie

Mielie
By : Admin | mei 8, 2022

Dirk

Meen
By : Admin | mei 8, 2022

Peer

Mummie (de Mummie)
By : Admin | mei 8, 2022

Maumautroepen

Maumautroepen
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Morriekikker
By : Admin | mei 8, 2022

Mopperhannes

Mopperhannes
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Monken
By : Admin | mei 8, 2022

Piet

Mokken
By : Admin | mei 8, 2022

Eef

Miemel
By : Admin | mei 8, 2022

Mauwewes

Mauwewes
By : Admin | mei 8, 2022

Matteprop

Matteprop
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Marrepeu
By : Admin | mei 8, 2022

Koude billen

Koude billen
By : Admin | mei 8, 2022

Corrie

Kolenkit
By : Admin | mei 8, 2022

Geurt

Kokus
By : Admin | mei 8, 2022

Koprooien

Koprooien
By : Admin | mei 8, 2022

Koppe Wek

Koppe Wek
By : Admin | mei 8, 2022

Annetje

Koperen Annetje
By : Admin | mei 8, 2022

Marrie

Kolf
By : Admin | mei 8, 2022

Kole Jet

Kole Jet
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Knarpie
By : Admin | mei 8, 2022

Kangkook

Kangkook
By : Admin | mei 8, 2022

Aart

Ongeraardse
By : Admin | mei 8, 2022

Joossie

Onder
By : Admin | mei 8, 2022

Wim

Oef
By : Admin | mei 8, 2022

Over de groot

Over de groot
By : Admin | mei 8, 2022

Obadsatoe

Obadsatoe
By : Admin | mei 8, 2022

Oude kop van Jaisie

Oude kop van Jaisie
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Oude (Ouwe)
By : Admin | mei 8, 2022

Wim

Otter
By : Admin | mei 8, 2022

Ottek

Ottek
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Os
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Klappoot
By : Admin | mei 8, 2022

Klaas

Kirs
By : Admin | mei 8, 2022

Opoe Stinksel

Opoe Stinksel
By : Admin | mei 8, 2022

Open weer

Open weer
By : Admin | mei 8, 2022

Klaassie

Koes
By : Admin | mei 8, 2022

Lampie

Koenis
By : Admin | mei 8, 2022

Aart

Kieten
By : Admin | mei 8, 2022

Meep

Malle Meep
By : Admin | mei 8, 2022

Klaas

Kies
By : Admin | mei 8, 2022

Koelemoes

Koelemoes
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Maier
By : Admin | mei 8, 2022

Berend

Kien
By : Admin | mei 8, 2022

Lampie

Ketter
By : Admin | mei 8, 2022

Kellie

Kellie
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Louwertjen
By : Admin | mei 8, 2022

Henk

Lorrie
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Koechen
By : Admin | mei 8, 2022

Koddebeier

Koddebeier
By : Admin | mei 8, 2022

Lof-eter (de Lof-eter)

Lof-eter (de Lof-eter)
By : Admin | mei 8, 2022

Knikkerkoppie

Knikkerkoppie
By : Admin | mei 8, 2022

Aart

Knijn (de Knijn)
By : Admin | mei 8, 2022

Arie

Knars
By : Admin | mei 8, 2022

Elbert

Loer
By : Admin | mei 8, 2022

Mentjen

Lip
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Likkie
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Liegenaar (de Liegenaar)
By : Admin | mei 8, 2022

Jantje

Lieg
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Lange Jaap
By : Admin | mei 8, 2022

Lampie

Lampie
By : Admin | mei 8, 2022

Aart

Kwak
By : Admin | mei 8, 2022

Hannes

Kuup
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Kutten
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Kut
By : Admin | mei 8, 2022

Dokter

Kukurol
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Kuiten
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Kubest
By : Admin | mei 8, 2022

Gerrit

Krompoot
By : Admin | mei 8, 2022

Henk

Krijf
By : Admin | mei 8, 2022

Kreek

Kreek
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Kouter
By : Admin | mei 8, 2022

Kees

Kouser (de Kouser)
By : Admin | mei 8, 2022

Jan

Kotto
By : Admin | mei 8, 2022

Kotten

Kotten
By : Admin | mei 8, 2022

Jaap

Fikkie
By : Admin | mei 8, 2022

Geert

Blaf
By : Admin | mei 7, 2022

Maas?

Billie Maassie
By : Admin | mei 7, 2022

Marten

Bruintje(n) (van Bruintjen)
By : Admin | mei 7, 2022

Mijndert Wiesenekker

Bies
By : Admin | mei 7, 2022

Lammert

Bierhuis
By : Admin | mei 7, 2022

Bie Tjies

the Bie Tjies
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas

Dolbie
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas

Bochel(tjen)
By : Admin | mei 7, 2022

Beunhaas

Beurzen
By : Admin | mei 7, 2022

Zeeman

Bergen Belsen
By : Admin | mei 7, 2022

Piet

Beker
By : Admin | mei 7, 2022

Bek op

Bek op
By : Admin | mei 7, 2022

Dirk Zwart

Rotje
By : Admin | mei 7, 2022

Beeldende kunst

Beeldende kunst
By : Admin | mei 7, 2022

Willem Zwanikken

Melkster (van de Melkster)
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Zeeman

Peppers (de Peppers)
By : Admin | mei 7, 2022

Jan 2 Zeeman

Meter
By : Admin | mei 7, 2022

Baukes

Baukes
By : Admin | mei 7, 2022

Henk Zeeman

Karreslof
By : Admin | mei 7, 2022

Pieter

Banaan
By : Admin | mei 7, 2022

Gijs Zeeman

Karreslof
By : Admin | mei 7, 2022

Lam

Balgen
By : Admin | mei 7, 2022

Gijssie Wiesnekker-Vos

Mort (van Mort)
By : Admin | mei 7, 2022

Tijmen Wiesenekker

Pluut(tje)
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Wiesenekker

Ekertje
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Wiesenekker

Eker (Eeker)
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas Wiesenekker

Mort (van Mort)
By : Admin | mei 7, 2022

Lambert Wies(e)nekker

Mort (van Mort)
By : Admin | mei 7, 2022

Gosen Wiesenekker

Poppeoog
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Julie
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas

Japs
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Gris
By : Admin | mei 7, 2022

Jabo

Jabo
By : Admin | mei 7, 2022

Thomas

Griem
By : Admin | mei 7, 2022

Droogstal

Droogstal
By : Admin | mei 7, 2022

Goudmijntje(n)

Goudmijntje(n)
By : Admin | mei 7, 2022

Piet

Jankus
By : Admin | mei 7, 2022

Lammert

Bottefijt
By : Admin | mei 7, 2022

Klaassie Wiesenekker

Transvaalse (geiten)boer
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Wiesenekker

Nurm
By : Admin | mei 7, 2022

Tijmen Wiesenekker

Torrel
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Gool (van Gool)
By : Admin | mei 7, 2022

Gooise mop

Gooise mop
By : Admin | mei 7, 2022

Lampie Wiesenekker

Pitten
By : Admin | mei 7, 2022

Henk

Goeten
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrie

Boom
By : Admin | mei 7, 2022

Eppie

Goddeloze Eppie
By : Admin | mei 7, 2022

Martin

Gochen
By : Admin | mei 7, 2022

Glazenden armpjes

Glazenden armpjes
By : Admin | mei 7, 2022

Lammert Wiesenekker

Babber
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Gillen
By : Admin | mei 7, 2022

Gik-Gak

Gik-Gak
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas

Dokke
By : Admin | mei 7, 2022

Johan Winkelman

Pinkeltje
By : Admin | mei 7, 2022

Tjankus

Geweld (van Geweld)
By : Admin | mei 7, 2022

Jacoba

Baakster
By : Admin | mei 7, 2022

Bijtje

Doerak
By : Admin | mei 7, 2022

Japie

Gemeente
By : Admin | mei 7, 2022

Rien

Gele (de Gele)
By : Admin | mei 7, 2022

Gijsbert Zeeman

Pijpie drop
By : Admin | mei 7, 2022

Griet

Appelepunt
By : Admin | mei 7, 2022

Anti tankgeschut

Anti tankgeschut
By : Admin | mei 7, 2022

Dikkoppie

Dikkoppie
By : Admin | mei 7, 2022

Jan Zeeman

Gekke Jantje
By : Admin | mei 7, 2022

Gijs Zeeman

Gekke Gijssie
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit

Gekke Gerrit
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit

Geitekinne (de Geitekinne)
By : Admin | mei 7, 2022

Geflie

Geflie
By : Admin | mei 7, 2022

Geffen

Geffen
By : Admin | mei 7, 2022

Geelknuitje(n)

Geelknuitje(n)
By : Admin | mei 7, 2022

Deurtje verder

Deurtje verder
By : Admin | mei 7, 2022

Berren keer

Berren keer
By : Admin | mei 7, 2022

Jopie

Berk
By : Admin | mei 7, 2022

Marinus

Ankeveense boskat
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Apen
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap Zeeman

Dadel
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit Zwart

Piepie
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Andijviestruik
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Appetie
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Ammekink
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Aardappelbuik
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Wiesenekker

Busman (de Busman)
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit Zeeman

Zemellied
By : Admin | mei 7, 2022

Bullen (de Bullen)

de Bullen
By : Admin | mei 7, 2022

Bullebak

Bullebak
By : Admin | mei 7, 2022

Joost

Buikie
By : Admin | mei 7, 2022

Ivanhoe

Ivanhoe
By : Admin | mei 7, 2022

Piet Zeeman

Snip
By : Admin | mei 7, 2022

Henkie

Iete Piet
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit

Ibbe (of Itte?)
By : Admin | mei 7, 2022

Hanne

Hup
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Hooiwagen
By : Admin | mei 7, 2022

Henkie

Hoofd
By : Admin | mei 7, 2022

Honkies

Honkies
By : Admin | mei 7, 2022

Honing in de panne

Honing in de panne
By : Admin | mei 7, 2022

Henkie

Honderd
By : Admin | mei 7, 2022

Brandbek

brangdbek
By : Admin | mei 7, 2022

Hoelepoep

Hoelepoep
By : Admin | mei 7, 2022

Ditje

Hillegom (van Hillegom)
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

breeeei
By : Admin | mei 7, 2022

Hengeloze/Hengeloeze

Hengeloze/Hengeloeze
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Hemeltje
By : Admin | mei 7, 2022

Lijssie

Heks (de Heks)
By : Admin | mei 7, 2022

Heindrik

Bossejais (van Bossejais)
By : Admin | mei 7, 2022

Gijs

Boossie
By : Admin | mei 7, 2022

Hardkont

Hardkont
By : Admin | mei 7, 2022

Boord 17

Boord 17
By : Admin | mei 7, 2022

Hapkes

Hapkes
By : Admin | mei 7, 2022

Gep Zeeman

Peppert (de Peppert)
By : Admin | mei 7, 2022

Gijs Zeeman

Peppers (de Peppers)
By : Admin | mei 7, 2022

Halve steen

Halve steen
By : Admin | mei 7, 2022

Eef

Bolle gatje
By : Admin | mei 7, 2022

Bertus

Gas
By : Admin | mei 7, 2022

Gallilese visser

Gallilese visser
By : Admin | mei 7, 2022

Ootje

Galg
By : Admin | mei 7, 2022

Henk

Futen
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Fli
By : Admin | mei 7, 2022

Joop

Flevo
By : Admin | mei 7, 2022

Anne

Flee
By : Admin | mei 7, 2022

Fijtje

Flauw
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Fladdo
By : Admin | mei 7, 2022

Peter Wiesenekker

Rood
By : Admin | mei 7, 2022

Hein Zeeman

Roeien
By : Admin | mei 7, 2022

Haftig

Haftig
By : Admin | mei 7, 2022

Klaas

Eppes
By : Admin | mei 7, 2022

Kees

Engelkongt
By : Admin | mei 7, 2022

Jan Wiesenekker

Eker (Eeker)
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap Zeeman

Einde (van ‘t Einde)
By : Admin | mei 7, 2022

Grove

Grove
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap

Eer
By : Admin | mei 7, 2022

Grote klompen

Grote klompen
By : Admin | mei 7, 2022

Hendrik Zeeman

Loets of Luuts
By : Admin | mei 7, 2022

Dunkaart

Dunkaart
By : Admin | mei 7, 2022

Lammert Zeeman?

Schrale Lammert
By : Admin | mei 7, 2022

Jan

Duim
By : Admin | mei 7, 2022

Gerrit Zeeman

Laren
By : Admin | mei 7, 2022

Dikkie

Duvel
By : Admin | mei 7, 2022

Doopoog

Doopoog
By : Admin | mei 7, 2022

Jaap Vreeswijk

Zoetje(n)
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vreeswijk

Piele
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vreeswijk

Kieto (zie Cito of Quito?)
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Visser

Bekkie
By : Admin | mei 5, 2022

Etje 2 Vreeswijk

Bom
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Barneveldse eierbenen
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Vos/Honing

Lossie
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vos

Scheerder (de Scheerder)
By : Admin | mei 5, 2022

Teussie Visser

Karper
By : Admin | mei 5, 2022

Pieter Vos

Klaaszen
By : Admin | mei 5, 2022

Peter Vos

Muis
By : Admin | mei 5, 2022

Lammert Vos

Ossekop
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas(sie) Vos

Muis
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Vos

Koperslager (de Koperslager)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vos

Henne(tjen)
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Visser

Pruim
By : Admin | mei 5, 2022

Hendrik Vos

Draai(en)/(van)Draai
By : Admin | mei 5, 2022

Ditje (Dirk) Vos

Prrrr
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Vos

Melkboer
By : Admin | mei 5, 2022

Gerrit Vos

Fluiterboer (de Fluiterboer)
By : Admin | mei 5, 2022

Etje 1 Vos

Bom
By : Admin | mei 5, 2022

Arie Vos

Bom
By : Admin | mei 5, 2022

Aart Vos

Lippen
By : Admin | mei 5, 2022

Herman van der Voort

Deimie
By : Admin | mei 5, 2022

Pietje Vlaanderen

Bak
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vlaanderen

Neus (de Neus)
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas Vlaanderen

Ka Veetje
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Vos

Juken of Jukken?
By : Admin | mei 5, 2022

Lampie Vlaanderen

Zoen
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Visser

Drukker (de Drukker)
By : Admin | mei 5, 2022

Kaatje Visser-Vos

Kik
By : Admin | mei 5, 2022

Klaassie Visser-Bakker

Mispel
By : Admin | mei 5, 2022

Anne Visser-………..

Duise Anne
By : Admin | mei 5, 2022

Wijg Visser

Boskat
By : Admin | mei 5, 2022

Elbert/Jan Vos

Draaier (de Draaiers)
By : Admin | mei 5, 2022

Wijg Visser

Boskar
By : Admin | mei 5, 2022

Tijmen Visser

Post (de Post)
By : Admin | mei 5, 2022

Tijmen Visser

Muis
By : Admin | mei 5, 2022

Tinus Visser

Plotseling
By : Admin | mei 5, 2022

Tijmen Visser

Grijze muis
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vos

Dorpmeter
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Visser

Plak
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vreeswijk

Baby
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Vlaanderen

Neus (de Neus)
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Vlaanderen

Neuk
By : Admin | mei 5, 2022

Arie Visser

Alles (van Alles)
By : Admin | mei 5, 2022

Jawuk Vlaanderen

Dikke Jawik
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Dikke Jan
By : Admin | mei 5, 2022

Gijsbert Visser

Geizer (de Geizer)
By : Admin | mei 5, 2022

Visser

Teiked
By : Admin | mei 5, 2022

Willem Vlaanderen

Gatjedauw
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Visser

Missen
By : Admin | mei 5, 2022

Peter Visser

Mispel
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vos

Darpmeter
By : Admin | mei 5, 2022

Vos

Daningen
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vlaanderen

Dakhaas
By : Admin | mei 5, 2022

Jannetje Visser

Piepmuis
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Cognac muissie
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Vreeswijk

Cito (zie ook Quito)
By : Admin | mei 5, 2022

Hein Visser

Piemeltjen
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas Vlaanderen

Stille Klaas
By : Admin | mei 5, 2022

Maas Visser

Pielewip
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Vos

Zwarte Dirk
By : Admin | mei 5, 2022

Maas Visser

Stink
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas 2 Visser

Kik
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas 1 Visser

Kik
By : Admin | mei 5, 2022

Kees 2 Visser

Kik
By : Admin | mei 5, 2022

Mentje Vreeswijk

Manke Mentje
By : Admin | mei 5, 2022

Kees 1 Visser

Kik
By : Admin | mei 5, 2022

Lammertje Visser

Manke Lam
By : Admin | mei 5, 2022

Janus Visser

Laf(fie) (Laf leeft nog)
By : Admin | mei 5, 2022

Ditje Visser

Zuid West
By : Admin | mei 5, 2022

Kees(sie) Visser

Zorro
By : Admin | mei 5, 2022

Zondagse hoed

Zondagse hoed
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vreeswijk

Zoetje(n)
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas Vlaanderen

Zoen
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vlaanderen

Zevenduizend
By : Admin | mei 5, 2022

Gerrit Vos

Zeven Oortjen (Zeven Oortjes)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vreeswijk

Zetten
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vreeswijk

Soetjes
By : Admin | mei 5, 2022

Teus Visser

Buiszakken
By : Admin | mei 5, 2022

Gerrit Visser

Itte
By : Admin | mei 5, 2022

Japie Visser

IJsco
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Broekenpoes
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vos

Koperzeef
By : Admin | mei 5, 2022

Freek Visser

Honde Freekie
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Visser

Koninkje
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Hes(sie)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Zesprofielenzijker
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Vos

Bossen
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Koekkie (waarvur gien Kookie?)
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Boord 11
By : Admin | mei 5, 2022

Willem Visser

Petje(n)
By : Admin | mei 5, 2022

Hein Visser

Pet
By : Admin | mei 5, 2022

Hein Visser

Petten
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Handje muis
By : Admin | mei 5, 2022

Harmen Visser

Knor (Appie Knor)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Bolle Jan
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Pekelharing
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vos

Bolle (Bolle Henk Vos)
By : Admin | mei 5, 2022

Willie Visser

Panda
By : Admin | mei 5, 2022

Janus Visser

Paffie
By : Admin | mei 5, 2022

Graddis Visser

Graddo
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Visser

Neus (de Neus)
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Visser

Holleder
By : Admin | mei 5, 2022

Gerrit Vos

Fluit (de Fluit)
By : Admin | mei 5, 2022

Gert Jan Visser

Muis
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vlaanderen

Fladder
By : Admin | mei 5, 2022

Gerard Visser

Boskat
By : Admin | mei 5, 2022

Geert Visser

Trikker(t) (de Trikker)
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Visser

Doppie
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Visser

Slak
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Sjorsie
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

King
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Visser

Kikkeren
By : Admin | mei 5, 2022

Ditje Vos

Vos Piepers (de Vos Piepers)
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Vos

Onweer
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Rooien
By : Admin | mei 5, 2022

Jantje Visser

Kikker
By : Admin | mei 5, 2022

Gijs Vreeswijk

Kieto (zie Cito of Quito?)
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas/Piet Vlaanderen

Vloek
By : Admin | mei 5, 2022

Anne Visser

Vlee
By : Admin | mei 5, 2022

Evert Visser

Mabbel(tjen)
By : Admin | mei 5, 2022

Geert Visser-los

Maanoog (de Maanoog)
By : Admin | mei 5, 2022

Mina Vos?

Rode Mina (Rooie Mina)
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Erre
By : Admin | mei 5, 2022

Vlaanderen

Lurk
By : Admin | mei 5, 2022

Andries Vos

Kerk zonder toren
By : Admin | mei 5, 2022

Visser

Haar in de brand
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Sikken
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap van Visser

Sik
By : Admin | mei 5, 2022

Mientje Vlaanderen

Vladder
By : Admin | mei 5, 2022

Harmen Visser

Luie Harmen
By : Admin | mei 5, 2022

Lampie Visser

Setjen
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Vos

Lossie
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Visser

Koekist (Koekkist?)
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Vinger
By : Admin | mei 5, 2022

Tinus Vijver?

Vijver?
By : Admin | mei 5, 2022

Henk Visser

Rode Henk (Rooie Henk)
By : Admin | mei 5, 2022

Aaltje Vos

Groze Aaltje
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Visser

Eeuwige pruim
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Schreeuwmuis
By : Admin | mei 5, 2022

Hein/Henk Visser

Duvel(tjen)
By : Admin | mei 5, 2022

Bart Vreeswijk

Rode Bart (Rooie Bart)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Dunne Jan
By : Admin | mei 5, 2022

Jacob Vos

Vader Jacob
By : Admin | mei 5, 2022

Klaas Vlaanderen

Kneek
By : Admin | mei 5, 2022

Japie Visser

Scholten
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap 2 Vos

Ukken
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vreeswijk

Schoender (de Schoender)
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Vreeswijk

Trossie
By : Admin | mei 5, 2022

Maas Visser

Scheve Maas (Scheive Maas)
By : Admin | mei 5, 2022

Willem Vos

Schemer (de Schemer)
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Visser

Schele Dirk
By : Admin | mei 5, 2022

Krelis of Crelis Vos

Lijndemaker (de Lijndemaker)
By : Admin | mei 5, 2022

Wijg Visser

Lambuur
By : Admin | mei 5, 2022

Bert Visser

Laf(fie) (Laf leeft nog)
By : Admin | mei 5, 2022

Japie Visser

Kurhaus
By : Admin | mei 5, 2022

Jaap Visser

Kukken
By : Admin | mei 5, 2022

Meep Visser

Kuier
By : Admin | mei 5, 2022

Krelis Vos

Kromme Krelis
By : Admin | mei 5, 2022

Jan Visser

Kromme Jan
By : Admin | mei 5, 2022

Ebbetje(n) Visser

Kremmert ((van) de Kremmert)
By : Admin | mei 5, 2022

Piet Vreeswijk

Bokkie
By : Admin | mei 5, 2022

Aaltje Vos

Boggel (m/z Bochel?)
By : Admin | mei 5, 2022

Dirk Vos

Boender
By : Admin | mei 5, 2022

Meep Vos

Koster (de Koster)
By : Admin | mei 5, 2022

Aaltje Visser

Bluk
By : Admin | mei 5, 2022

Jannegie Visser

Blommetjes
By : Admin | mei 5, 2022

Kees Vos

Blokkedoos
By : Admin | mei 5, 2022

Rijk Veerman

Blank-om-een
By : Admin | mei 4, 2022

Piet Veerman

Frèt
By : Admin | mei 4, 2022

Miet Veerman

Krijtbek (de Krijtbek)
By : Admin | mei 4, 2022

Lammert Veerman

Kouster (de Kouster)
By : Admin | mei 4, 2022

Klaas Veerman

Jood (de Jood)
By : Admin | mei 4, 2022

Klaas Veerman

Hakke
By : Admin | mei 4, 2022

Kees Veerman

Touwe(tje(n))
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Veerman

Beer
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Kasselemaienvreter
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Kas
By : Admin | mei 4, 2022

Aaltjen Veerman

Kampen/Kamper (de Kamper)
By : Admin | mei 4, 2022

Aalt Veerman

Canadese touwe
By : Admin | mei 4, 2022

Gijs Veerman

Klirs
By : Admin | mei 4, 2022

Gijs Veerman

Kliero (Kito?)
By : Admin | mei 4, 2022

Piet Veerman

Kachel
By : Admin | mei 4, 2022

Gerrit Veerman

Groentje
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Grijze (de Grijze)
By : Admin | mei 4, 2022

Gras Teeuwissen

Ruig
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Teeuwissen

Dove Jaap
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Troelie
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Toeter (de Toeter)
By : Admin | mei 4, 2022

Japie Teeuwissen

Toef
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Veerman

Giezen
By : Admin | mei 4, 2022

Japie Teeuwissen?

Theepot(je)
By : Admin | mei 4, 2022

Klaas Veerman

Tetterrer(i)e
By : Admin | mei 4, 2022

Bram Veerman

Moppen
By : Admin | mei 4, 2022

IJssie Veerman

Bierbuik
By : Admin | mei 4, 2022

Willem Veerman

Moll
By : Admin | mei 4, 2022

Henk Veerman

Strooibuik
By : Admin | mei 4, 2022

Henk Veerman

Strontvlak (de Strontvlak)
By : Admin | mei 4, 2022

Henk Veerman

Strobuik
By : Admin | mei 4, 2022

Gerrit Verwelius

Stofferkop
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Verwelius

Stoffer
By : Admin | mei 4, 2022

Veerman

Spekmuis
By : Admin | mei 4, 2022

Lammert Veerman

Sok (Sokkie)
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Veerman

Thee
By : Admin | mei 4, 2022

Bert Teuwissen

Zaadje
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Veerman

Psalm 119
By : Admin | mei 4, 2022

Izak Veerman

Frèt
By : Admin | mei 4, 2022

Hain Veerman

Dop
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Kopjes en schoteltjes
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Kopje
By : Admin | mei 4, 2022

Gerrit Teeuwissen

Koolraap
By : Admin | mei 4, 2022

Hein Veerman

Kook
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Veerman

Hoempa
By : Admin | mei 4, 2022

Dik en Jan Veerman

Hakken
By : Admin | mei 4, 2022

Bram Veerman

Moppie (de Moppie)
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Teeuwissen

Kolenboer (de Kolenboer)
By : Admin | mei 4, 2022

Verwelius

Botenkantje
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Muis
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Kommetje
By : Admin | mei 4, 2022

Ditje Veerman

Haven (van de haven)
By : Admin | mei 4, 2022

Aaltje Veerman

Hakken
By : Admin | mei 4, 2022

Lammertje Veerman

Fuut
By : Admin | mei 4, 2022

To Teeuwissen?

Onter
By : Admin | mei 4, 2022

Bert Veerman

Freet
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Veerman

Freddie
By : Admin | mei 4, 2022

Aartjen Veerman

Paardenmummie
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Veerman

Overstekend wild
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Grijsen (de Grijsen)
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Frèt
By : Admin | mei 4, 2022

Wouter Veerman

Wousie of Woussie
By : Admin | mei 4, 2022

Wouter Teuwiszen

Koppen
By : Admin | mei 4, 2022

Kees Teeuwissen

Witte Kees
By : Admin | mei 4, 2022

Wim Teeuwissen

Witte Kees
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Teeuwissen

Koolraap
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Teeuwissen

Kolenboer (de Kolenboer)
By : Admin | mei 4, 2022

Rijk Veerman

Klaassen
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Veerman

Weerhaan (de Weerhaan)
By : Admin | mei 4, 2022

Elbert Veerman

Wausie
By : Admin | mei 4, 2022

Jan Teeuwissen

Cent
By : Admin | mei 4, 2022

Fijtje Veerman

Opoe
By : Admin | mei 4, 2022

Piet Veerman

Kippen
By : Admin | mei 4, 2022

Gerrit Veerman

Koggen
By : Admin | mei 4, 2022

Gert Teeuwissen

Kak
By : Admin | mei 4, 2022

Joossie Veerman

Vondel
By : Admin | mei 4, 2022

Henk Teeuwissen

Koelie
By : Admin | mei 4, 2022

Elbert Veerman

Epsen
By : Admin | mei 4, 2022

Toon Veerman

Koek
By : Admin | mei 4, 2022

Aartje Teeuwissen

Grote schoenen
By : Admin | mei 4, 2022

Teeuwissen

Vette Klep
By : Admin | mei 4, 2022

Wim Veerman

Koe (uitspraak: de Koo)
By : Admin | mei 4, 2022

Veerman

Grote Poet
By : Admin | mei 4, 2022

Gerre Veerman-Brasser

Duker
By : Admin | mei 4, 2022

Jaap Teeuwissen

Rijke jongeling
By : Admin | mei 4, 2022

Willem Teeuwissen

Kniep
By : Admin | mei 4, 2022

Anne Veerman-Muth

Duise Anne
By : Admin | mei 4, 2022

Gerrit Verwelius

Stoof(fie)
By : Admin | mei 4, 2022

Bertus Vermeij

Bokkum
By : Admin | mei 4, 2022

Veerman

Gebouw (van 't Gebouw)
By : Admin | mei 4, 2022

Wimpie Veerman

Frèt
By : Admin | mei 4, 2022

Piet Veerman

Post (de Post)
By : Admin | mei 4, 2022

Aartje Veerman/Rebel

Kras
By : Admin | mei 4, 2022

Janus Veerman

Kouster (de Kouster)
By : Admin | mei 4, 2022

Lammert Veerman

Kous
By : Admin | mei 4, 2022

Henk Veerman

Bobber
By : Admin | mei 4, 2022

Aart Veerman

Reu
By : Admin | mei 4, 2022

Lambert Schaap

Biet (de Biet)
By : Admin | mei 3, 2022

Aart Schipper

bezumbeinder
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Stap

Pelé
By : Admin | mei 3, 2022

Piet 2 Spilt

Mikke(n)
By : Admin | mei 3, 2022

Hein 3 Spilt

Nip
By : Admin | mei 3, 2022

Gijs Spilt

Kraai
By : Admin | mei 3, 2022

Marrie Schaap

Kat (de Katjes)
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Snel

Huppus
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Snel

Bans
By : Admin | mei 3, 2022

Naatjen (Johanna) Snel

Rode Naatjen (Rooie Naatjen)
By : Admin | mei 3, 2022

Rinus Schipper

Rus (de Rus)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Scheef water
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Schannie (Ome Sjannie/Schannie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Snel

Rode Jan(tje) (Rooie Jantje)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Snel

Thee (zie Té)
By : Admin | mei 3, 2022

Aalt Slokker

Kalf
By : Admin | mei 3, 2022

Kris Smit

Loopheintje
By : Admin | mei 3, 2022

Manus Schipper

Kikker
By : Admin | mei 3, 2022

Lammert Schipper

Scheerder (de Scheerder)
By : Admin | mei 3, 2022

Smeenk-Kos

Slap gatje
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schipper

Olieboer
By : Admin | mei 3, 2022

Dit (=Dirk) van der Poel

Pouw (of Pauw?)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schipper

Botje
By : Admin | mei 3, 2022

Marretje Schaap

Klomp en slof
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schipper

Tjurd(en) of Tjurdjen
By : Admin | mei 3, 2022

Jaap Schaap

Potlood(jes)
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas Schaap

Post (de Post)
By : Admin | mei 3, 2022

Slokker

Kaf
By : Admin | mei 3, 2022

Wijg Schaap

Ponder (de Ponder)
By : Admin | mei 3, 2022

Hein (Hain) Schram

Polder
By : Admin | mei 3, 2022

Jacob Schipper

Grasbaas (van de Grasbaas)
By : Admin | mei 3, 2022

Aalt Slokker

Gouden Kalf (‘t Gouwe Kalf)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schram

Broeken
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schipper

Pleit(je) of Plait(je)
By : Admin | mei 3, 2022

Japie Schaap

Troel
By : Admin | mei 3, 2022

Schaap

Nooit op zondag
By : Admin | mei 3, 2022

Teus Snel

Gorre(n)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Snel

Toetje
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schipper

Plait(je) of Pleit(je)
By : Admin | mei 3, 2022

Schaap

Zandharen
By : Admin | mei 3, 2022

Wimpie Schaap

Duiser
By : Admin | mei 3, 2022

Betje Schaap

Gluur
By : Admin | mei 3, 2022

Wim 2 Schaap

Kok(kie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Riemer

Pino
By : Admin | mei 3, 2022

Slokker

Dokter Hondius
By : Admin | mei 3, 2022

Willem Schaap

Ponder (de Ponder)
By : Admin | mei 3, 2022

Piet 1 Schaap

Kleerzak (de Kleerzak)
By : Admin | mei 3, 2022

Meep Schaap

Potlood(jes)
By : Admin | mei 3, 2022

Schaap

Blote Kongt
By : Admin | mei 3, 2022

Driekus van der Laan

Zwart
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Smit

Nakend
By : Admin | mei 3, 2022

Lammert Schaap

Oren
By : Admin | mei 3, 2022

Griet Slokker

Dikkert (van Dikkert)
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schram

Mugge(n)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit/Jan Snel/Honing

Té (Tee of Thee)
By : Admin | mei 3, 2022

Snel

Diender
By : Admin | mei 3, 2022

Scholten

Mooi oorloggie
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Schaap

Taartendoos
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Besuyen
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Suien (van Suien)
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Schaap

Mokkel
By : Admin | mei 3, 2022

Steur

Deimie
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Schaap

Methusalem
By : Admin | mei 3, 2022

Jan 1 Schaap

Meter
By : Admin | mei 3, 2022

Meintje van Slooten

Meissie Rot
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas Snel

Chinees (de Chinees)
By : Admin | mei 3, 2022

Stiena Schipper

Zwarte Stiena
By : Admin | mei 3, 2022

Niel Schipper

Zwarte Niel
By : Admin | mei 3, 2022

Gijs Spilt

Piele(tjen) (de Piele)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit en Willem Spilt

Stap(pie)
By : Admin | mei 3, 2022

Willem Schaap

Zuurdoop
By : Admin | mei 3, 2022

Hendrik Schaap

Zure pijp
By : Admin | mei 3, 2022

Lambert Schaap

Sens of Sjens
By : Admin | mei 3, 2022

Lammert Schaap

Zuinig Beheer
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Zuilen
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Zuien (van Zuien)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Neus (de Neus)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Bezuien
By : Admin | mei 3, 2022

Maas van Sloten

Leeuw (de Leeuw)
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schaap

Kont(je) (Kongkie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jannetje van Slooten

Troel
By : Admin | mei 3, 2022

Hendrik Schaap

Tut(ten) (de Tutten)
By : Admin | mei 3, 2022

Hein=Hendrik Schaap

Bot
By : Admin | mei 3, 2022

Jan van Slooten

Rot
By : Admin | mei 3, 2022

Hein Schaap

Mort (van Mort)
By : Admin | mei 3, 2022

Speets

Spees
By : Admin | mei 3, 2022

Jaap van Slooten

Slot (Slotje)
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas Snel

Sparre
By : Admin | mei 3, 2022

Schaap

Burgemeester
By : Admin | mei 3, 2022

Evert Schaap

Zandhazen
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Slokker

Pruissie
By : Admin | mei 3, 2022

Lambert Schaap

Zandhaas (Zangdhaassie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Slokker

Kluk(kie) of Kluuk(kie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Slokker

Hondeslager (Hongdeslager)
By : Admin | mei 3, 2022

Hein Schaap

Koekie(n)/Koekkies
By : Admin | mei 3, 2022

Tijmen Schaap

Bruintje(n) (van Bruintjen)
By : Admin | mei 3, 2022

Hein Schaap

Blok
By : Admin | mei 3, 2022

Jaap Riemer

Snot(jen)
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas Schram

Henne(tjen)
By : Admin | mei 3, 2022

Peter Spilt

In de kast
By : Admin | mei 3, 2022

Harmen 2 Schaap

Frèt
By : Admin | mei 3, 2022

Harmen 1 Schaap

Frèt
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Schram

Huup
By : Admin | mei 3, 2022

Harmen Schaap

Bokkien
By : Admin | mei 3, 2022

Teus Snel

Huppel
By : Admin | mei 3, 2022

Kees/Klaas Schram

Knor (boer Knor)
By : Admin | mei 3, 2022

Hansie Schaap

Knecht (Mijn Knecht)
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Schram

Polder
By : Admin | mei 3, 2022

Janne Schram

Botterbille (de Botterbille)
By : Admin | mei 3, 2022

Snel

Koppennek
By : Admin | mei 3, 2022

Gijs Schaap

Schele Gijs
By : Admin | mei 3, 2022

Arie Schaap

Kopje thee
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schram

Dove Henk
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Schaap

Kat (de Kat)
By : Admin | mei 3, 2022

Kees(sie) 2 Scholten

Zwevel((tje)n)
By : Admin | mei 3, 2022

Anne Slokker

Koot
By : Admin | mei 3, 2022

Kees(sie) 1 Scholten

Zwevel((tje)n)
By : Admin | mei 3, 2022

Aart Schaap

Kontje (Kongkie)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Schipper

Hoep
By : Admin | mei 3, 2022

Aart Schaap

Brakken
By : Admin | mei 3, 2022

Bertus Schaap

Frèt
By : Admin | mei 3, 2022

Aart Veerman

Toeter (de Toeter)
By : Admin | mei 3, 2022

Jaap Schram

Henne(tjen)
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Savert

Kriebel
By : Admin | mei 3, 2022

Freddy Sahertian

Pudding
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Boskat
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Ruizendaal

Boon
By : Admin | mei 3, 2022

Hein Rozendaal

Boere
By : Admin | mei 3, 2022

Slokker

Bosbladen (Bosblaaien)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Snel

Hauw hauw
By : Admin | mei 3, 2022

Arie Remmerswaal

Kuiper (de Kuiper)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Boon
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schipper

Bolle wangen hapsnoet
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Slokker

Penis
By : Admin | mei 3, 2022

Kees Schipper

Halve schoen
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit-Jan de Gooijer

Palenpikker (de Palenpikker)
By : Admin | mei 3, 2022

Lampie Schaap

Fret
By : Admin | mei 3, 2022

Willem Snel

Padde
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Ome Sjannie
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Schipper

Smerige Joossie
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Schaap

Slinger
By : Admin | mei 3, 2022

Kees Schaap

Oude Kees
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas/Kees Schaap

Witte (de Witte)
By : Admin | mei 3, 2022

Cees Schaap

Oude Cees (Ouwe Cees)
By : Admin | mei 3, 2022

Spilt

Otten
By : Admin | mei 3, 2022

Klaas Schaap

Sjaps
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Sjannie (Ome Sjannie/Schannie)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerard Schaap

Wezel
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Schaap

Oren
By : Admin | mei 3, 2022

Wim 1 Schaap

Kok(kie)
By : Admin | mei 3, 2022

Pietje Schaap-Bout

Kijk
By : Admin | mei 3, 2022

Henk (Hendrik) Slokker

Koeroep (de Koeroep)
By : Admin | mei 3, 2022

Arie Snel/Klein

Roofvogel (de Roofvogel)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Snel

Rondom lelijk
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Schaap

Rokende bot
By : Admin | mei 3, 2022

Krelis Schaap

Vliet (van der Vliet)
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Snel

Malchus
By : Admin | mei 3, 2022

Lampie Schaap

Rode Lampie (Rooie Lampie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jaap Schipper

Luie Jaap
By : Admin | mei 3, 2022

Kees Schaap

Engelerekont
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Schipper

Rode Joost (Rooie Joossie)
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Rode Jan(tje) (Rooie Jantje)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Savert

Servet
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Jan de Gooijer

Groze Gerrit Jantjen
By : Admin | mei 3, 2022

Hendrik Schipper

Losse klompen
By : Admin | mei 3, 2022

Joost Snel

Eenoortje
By : Admin | mei 3, 2022

Dit Smit

Eenoogje
By : Admin | mei 3, 2022

Gijs Schram

Loog
By : Admin | mei 3, 2022

Kees/Klaas Schram

Boer knor
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Snel

Lonken
By : Admin | mei 3, 2022

Harmen Slokker

Knobbe (de Knobbe)
By : Admin | mei 3, 2022

Haitje Slokker

Knikker
By : Admin | mei 3, 2022

Wim Schaap

Varkenssnoetje
By : Admin | mei 3, 2022

Anne Schram

Varken
By : Admin | mei 3, 2022

Jan Schaap

Uil(tjen)
By : Admin | mei 3, 2022

Dirk Schaap

Schoen
By : Admin | mei 3, 2022

Piet Riemer

Schimmel
By : Admin | mei 3, 2022

Matje Schaap

Tut
By : Admin | mei 3, 2022

Schipper

Schele Bot
By : Admin | mei 3, 2022

Keessie Schaap

Kromme
By : Admin | mei 3, 2022

Henk Schipper

Krijtbek (de Krijtbek)
By : Admin | mei 3, 2022

Griet Schipper

Krant (de Krant)
By : Admin | mei 3, 2022

Gerrit Spilt

Kraai
By : Admin | mei 3, 2022

Harmen Schaap

Bok (de Bok)
By : Admin | mei 3, 2022

Willem Schram

Boer Knor
By : Admin | mei 3, 2022

Spilt

Bleekveldje
By : Admin | mei 3, 2022

Freek Schipper

Regeringsfreek
By : Admin | mei 3, 2022

Dit Rebel

Engeltje
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Rebel

Rus (de Rus)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Rebel

Priegel
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Rebel

Piccolo Gesus
By : Admin | mei 2, 2022

Cees 2 Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Cees 1 Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Cees Rebel

Fik
By : Admin | mei 2, 2022

Fijtje van der Poel

Bijbel
By : Admin | mei 2, 2022

Kees de Groot

Biezen
By : Admin | mei 2, 2022

Zwanik Puik

Malle Zwanik
By : Admin | mei 2, 2022

Pietje van der Poel

Bak
By : Admin | mei 2, 2022

Bart/Cees/Henk Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Rebel

Benen
By : Admin | mei 2, 2022

Honing

Punt
By : Admin | mei 2, 2022

Bert Rebel

Bellie
By : Admin | mei 2, 2022

Pietje Honing

Kladdewas
By : Admin | mei 2, 2022

Jan de Lange

Belasting 
By : Admin | mei 2, 2022

Peter Honing

Poppie
By : Admin | mei 2, 2022

Kees van der Poel

Broekkie
By : Admin | mei 2, 2022

Peter Honing

Poppetjes/Poppie(s)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan de Groot

Keeren
By : Admin | mei 2, 2022

Jan en Klaas Honing

Klootjen (=Klo?)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs van der Poel

Poep
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Honing

Steur
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Rebel

Beauty Kees
By : Admin | mei 2, 2022

Eefie Lustig

Kauwgomkinne
By : Admin | mei 2, 2022

Aaltjen Pasterkamp

Urker Aaltjen
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Kriek

Kat (de Kat)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Honing

Ballen
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Honing

Ballie
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Honing

Poppie
By : Admin | mei 2, 2022

Honing of Kos

Kapotte kachel
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Honing

Poppetjes/Poppie(s)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Mulder

Moos
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas de Graaf

Schakel (van de Schakel)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Mulder

Mugge(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Cornelis Rebel

Bakkertje
By : Admin | mei 2, 2022

Coby Mulder

Kalkebeeltjen
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert Honing

Poppie
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Baeretjen (van Baeretjen)
By : Admin | mei 2, 2022

Lampie Molenaar

Duisser
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Moolenaar

Sampie Gaatjen
By : Admin | mei 2, 2022

Arie Oskam

Knaller
By : Admin | mei 2, 2022

Kees de Graaf

Kale
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Horst

Knaas
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Hagedoorn

Kakkie
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Honing

Hondeslager (Hongdeslager)
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit-Jan Honing

Duvel
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Poppie
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert Honing

Klokkie
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Molenaar

Caky (of Kakie?)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Molenaar

Bruintje(n) (van Bruintjen)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Mol

Kakie (Kakie Mol)
By : Admin | mei 2, 2022

Hogenbirk

Pruissie
By : Admin | mei 2, 2022

Jantje Hasselt

Klirskop(pen)
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Hogenbirk

Doos(sie)
By : Admin | mei 2, 2022

Ingrid Molenaar

Zwevende Bommel
By : Admin | mei 2, 2022

Honing

Potkacheltje
By : Admin | mei 2, 2022

Evertjen Molenaar

Hulletje (van 't Hulletje)
By : Admin | mei 2, 2022

Dijs Molenaar

Smitje (van Smitje) (de Smit)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Kleeter
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Poppetjes/Poppie(s)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Poppesnor(re)
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert Majoor

Luns (de Luns)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Jut
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Juf
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Honing

Pollie
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Heinen

Dubbel gespierd
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit van der Hulst

Groen
By : Admin | mei 2, 2022

Lampie van der Poel

Poets(lap)
By : Admin | mei 2, 2022

Theo Molenaar

Droppel
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Ruiker (de Ruiker)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Hasselt

Aal
By : Admin | mei 2, 2022

Bertus Grolle

Poeppie
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap van der Poel

Poep
By : Admin | mei 2, 2022

Henk van der Poel

Poelie
By : Admin | mei 2, 2022

Jan van der Poel

Poelekie
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit van der Poel

Poeleke
By : Admin | mei 2, 2022

de Graaf

Abeltje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Ploos
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Jacobzn Kos

de Afslager
By : Admin | mei 2, 2022

Andries Honing

Dop (Doppie)
By : Admin | mei 2, 2022

Arie Kluyver

Ajax postbode
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Heinen

Snot
By : Admin | mei 2, 2022

Mijndert Rebel

Doodbidder
By : Admin | mei 2, 2022

Arie Molenaar

Dolle
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Heijnen

Bullejan
By : Admin | mei 2, 2022

Huibert Honing

Obad(ja)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaantje Honing

Toverheks (de Toverheks(en))
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Hasselt

Lippe
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Hasselt

Wind(je) of Weindjen
By : Admin | mei 2, 2022

Piet van der Poel

Besseljans
By : Admin | mei 2, 2022

Joossie Kriek

Nongen
By : Admin | mei 2, 2022

Heijnen

Noach
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Lustig

Gossen
By : Admin | mei 2, 2022

Jantje Kriek

Pitte
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Hartog

Olievaatje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

de Lange

Babs
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Hartog

Ferd'nand
By : Admin | mei 2, 2022

Dirkie Lustig

Bot
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Hogenbirk

Pinne
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert de Lange

Babbeltje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Doffer
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Hagedoorn

Schijt (van Schijt)
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Krabbe

Negeroog
By : Admin | mei 2, 2022

Jan de Lange

Boor
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Molenaar

Pingelaar
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Boe
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap de Lange

Smit (de Smit)
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Kos

Pimpel
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Nebukadnezar
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas van der Poel

Doemen
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Heinen

Natte
By : Admin | mei 2, 2022

Hain Kriek

Doedie
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Rebel

Dobber(tje)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Meier

Pijpie
By : Admin | mei 2, 2022

Marre Jongerden

Pijp
By : Admin | mei 2, 2022

Hein de Groot

Schoen
By : Admin | mei 2, 2022

Fijt Hasselt

Pies
By : Admin | mei 2, 2022

Kruimer

Brandvel
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs de Groot

Kooesie
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Kruimer

Pieletjen
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit de Groot

Mors
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Kruimer

Stroper (de Stroper)
By : Admin | mei 2, 2022

Jansie Honing

Tiktak
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kruimer

Stroper (de Stroper)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan van der Lugt

Biteer
By : Admin | mei 2, 2022

Rinus de Graaf

Varken
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Kruimer

Teersie
By : Admin | mei 2, 2022

Berend Mulder

Moos
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Molenaar

Moop
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Dichter (de Dichter)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Moolenaar

Taatje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Lambert Moll

Babe
By : Admin | mei 2, 2022

Bep Kruimer

Stroper (de Stroper)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert Honing

Davidje
By : Admin | mei 2, 2022

Anne

Annekoot
By : Admin | mei 2, 2022

Jansie van der Poel

Miss Blansie
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Rebel

Pierewaaien
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kriek

Zwieten
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Honing

Stip
By : Admin | mei 2, 2022

Ingrid Molenaar

Bommel
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Lustig

Ballen
By : Admin | mei 2, 2022

Opoe Honing?

Stinksel
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Stinkert (de Stinkert)
By : Admin | mei 2, 2022

Henkie Molenaar

Stiertje
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Honing

Steur
By : Admin | mei 2, 2022

Kees den Oude

Matten
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Kruimer

Piele
By : Admin | mei 2, 2022

Harrie Rebel

Piel
By : Admin | mei 2, 2022

Janus Molenaar

Sterke Janus
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Hekker

Matras
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Heijnen

Appies of Apies (de Appies)
By : Admin | mei 2, 2022

Honing

Marriekolf
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Moolenaar

Zwaluw
By : Admin | mei 2, 2022

Kos

Zwabbes
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Heijnen

Apies
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Rebel

Spoen
By : Admin | mei 2, 2022

Jacoba de Graaf

Zussie Kaayen
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Koeman

Aal
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Zouwe (van Zouwe)
By : Admin | mei 2, 2022

de Lange

Aba
By : Admin | mei 2, 2022

Bobbie Hartog

Speurder (de Speurder)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Speun
By : Admin | mei 2, 2022

Joost Kos

Hit ('t Hit)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert Honing

Spekvet
By : Admin | mei 2, 2022

Jody Kos

Wilde(n) (van (de Wilde(n)))
By : Admin | mei 2, 2022

Wessel van der Hulst

Spekkert
By : Admin | mei 2, 2022

Jawuk Kos

Oude lul (van de Ouwe Lul)
By : Admin | mei 2, 2022

Jawik Kos

Haring
By : Admin | mei 2, 2022

Jan van der Hulst

Daalder
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Kos

Mos (of Moos?)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert van Poel

Burgemeester van Zaandam
By : Admin | mei 2, 2022

Jacob Kos

Zwabber (de Zwabber)
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Hartog

Sorre (de Sorre)
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Hogenbirk

burgemiester
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Kos

Wormendokter
By : Admin | mei 2, 2022

Lampie Kos

Bullie
By : Admin | mei 2, 2022

Tijmen Kos

de Bulleboer
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Kos

Dokter Kos
By : Admin | mei 2, 2022

Mijndert Rebel

Soekarno
By : Admin | mei 2, 2022

Jassie Kriek

Soe
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Brul
By : Admin | mei 2, 2022

Hein=Henk Kruijmer

Bul
By : Admin | mei 2, 2022

Johanna Rebel-Keier

Israëls
By : Admin | mei 2, 2022

Nelle Heinen

Broekien
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Kriek

Slons
By : Admin | mei 2, 2022

Isac Kos

Frèt
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Kos

Stoppie
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Hasselt

Hotten
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Kos

Brutus
By : Admin | mei 2, 2022

Hendrik Kos

Stoppie
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Hagedoorn

Hoop/Hopies
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kos

Draai(en)/(van)Draai
By : Admin | mei 2, 2022

Gijbert (Gijsbert) Kriek

Kuiltje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Kos

Zacht gekookt eitje
By : Admin | mei 2, 2022

Gep Rebel

Kop op een paaltje
By : Admin | mei 2, 2022

Gerritjen Kos-Bout

Bul (van de Bul)
By : Admin | mei 2, 2022

Kos

Zes tenen (Zesteëen)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Honing

Kool(tjen)
By : Admin | mei 2, 2022

Kees van der Poel

Kookie
By : Admin | mei 2, 2022

Kees van Poel

Breikous (de Breikous)
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Kos

Wilde(n) (van (de Wilde(n)))
By : Admin | mei 2, 2022

Jan de Graaf

Konten (Kongten of Kongtien)
By : Admin | mei 2, 2022

Anton Ramselaar

Herfstspinne
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Blad
By : Admin | mei 2, 2022

Aartjen Kos

Paard
By : Admin | mei 2, 2022

Aartje Kos

Grote Aartje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Kee (Ké)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Baretjen
By : Admin | mei 2, 2022

Hartog

Hartoggie
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Mulder

Harley
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Boord 4
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Moolenaar

Happig
By : Admin | mei 2, 2022

Aart Kos

Liet
By : Admin | mei 2, 2022

Kiekikie van Poel

Bond
By : Admin | mei 2, 2022

Geertje Molenaar

Bommel
By : Admin | mei 2, 2022

Gep Rebel

Handje met haar
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit van Oost

Bom
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Kos

Pel
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Kos

Halve kanne
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Koeman

Klep
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Lustig

Pedie
By : Admin | mei 2, 2022

Kos

Hallo
By : Admin | mei 2, 2022

Jacob Koeman

Klep
By : Admin | mei 2, 2022

Trijn van der Poel

Pauw
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Koeman

Koestaarten (de Koestaarten)
By : Admin | mei 2, 2022

Hartog

Hakmes
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Koeman

Klep
By : Admin | mei 2, 2022

Aal Hasselt

Pap(pie)
By : Admin | mei 2, 2022

Ditje/Sampie Honing

Gaatjen
By : Admin | mei 2, 2022

Aart van der Poel

Friemel
By : Admin | mei 2, 2022

Wijg Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert Rebel

Et
By : Admin | mei 2, 2022

Meep Kriek

Olifantenjager (d’Olifantenjager)
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Honing

Fluts
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Rebel

Rais
By : Admin | mei 2, 2022

Pieter Hasselt

Olifant
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Klein

Knop
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Olievaatje(n)
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Rebel

Donderhooffie/Donderkoppie
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Oliekruikje
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Honing

Olie in/aan de pan(ne)
By : Admin | mei 2, 2022

Bert Rebel

Flessie
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Klein

Bocheltjen
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Hogenbirk

Ogen
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap 1 Klein

Ukken
By : Admin | mei 2, 2022

Tinus Molenaar

Smitje (van Smitje) (de Smit)
By : Admin | mei 2, 2022

Anne de Lange

Paai
By : Admin | mei 2, 2022

Joost Rebel

Sigaar
By : Admin | mei 2, 2022

Aalt Honing

Manke Aalt
By : Admin | mei 2, 2022

Janus Rebel

Smid (van de Smid)
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kerkmeester

Oe kakke
By : Admin | mei 2, 2022

Piet van der Poel

Oude Piet (Ouwe Piet)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Lustig

Fiks
By : Admin | mei 2, 2022

Jan/Japie Rebel

Kutjen
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Rebel

Fik
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Kriek

Slonsie
By : Admin | mei 2, 2022

Cor Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Hein de Groot

Slof
By : Admin | mei 2, 2022

Goosen Klein

Pootje
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Snelle kip
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Rebel

Wonderhoofdje
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Sleur
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Kiep (v/h snelle kip)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Klein

Rode Dirk (Rooie Dirk)
By : Admin | mei 2, 2022

Jassie Honing

Sjouwe
By : Admin | mei 2, 2022

Coen Rebel

Kleermaker (de Kleermaker)
By : Admin | mei 2, 2022

Wimpie van der Poel

Ossekop
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas Lustig

Kledder (Kleeter?? Kletter??)
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Wiebe
By : Admin | mei 2, 2022

Drikus Kriek

Kladdewas
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas van der Poel

Kito (zie Cito)
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Horst

Kitje
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Kippie
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Klein

Hoofdstuk
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap van der Poel

Opa
By : Admin | mei 2, 2022

Jassie Kriek

Oorlog
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Heijnen

Kip
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Rebel

Poten
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kerkmeester

Ooitjies
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Rebel

Beus (de Beus)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas de Graaf

Kikkak
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs de Groot

Koesie
By : Admin | mei 2, 2022

Hendrik Rebel

Hijgend hert ('t Hijgend Hert)
By : Admin | mei 2, 2022

Hannes Rebel

Pimpel
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Klein

Hoofdstoker
By : Admin | mei 2, 2022

Honing

Voddestok (de Voddestok)
By : Admin | mei 2, 2022

Hein Kruimer

Roker (de Roker)
By : Admin | mei 2, 2022

Zus Kos

Mandemaker (de Mandemaker)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Roggebrood
By : Admin | mei 2, 2022

Corrie Rebel-Gooier

Vleesboompje
By : Admin | mei 2, 2022

van der Poel

Kierekiebongt
By : Admin | mei 2, 2022

Arie Rebel

Kiep (v/h snelle kip)
By : Admin | mei 2, 2022

Tinus Molenaar

Rode Tinus (Rooie Tinus)
By : Admin | mei 2, 2022

Klaas de Graaf

Kiekak
By : Admin | mei 2, 2022

Jaap Horst

Kid = Kit(je)?
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Rebel

Ettebossie
By : Admin | mei 2, 2022

Jan de Groot

Kezen
By : Admin | mei 2, 2022

Henk Kruimer

Erretjen
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert Kriek

Rode Lammert (Rooie Lammert)
By : Admin | mei 2, 2022

Pieter Kos

Haas
By : Admin | mei 2, 2022

Dit Rebel

Engel(tjen)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Molenaar

Sigaar (JM)
By : Admin | mei 2, 2022

Aart/Piet Hagedoorn

Haantje(s)
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Rebel

Sigaar (GR)
By : Admin | mei 2, 2022

Lammert Kos

Koeboer (de Koeboer)
By : Admin | mei 2, 2022

Drikus Kriek

Rode Drikus (Rooie Drikus)
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Honing

Rode Dirk (Rooie Dirk)
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Eelt
By : Admin | mei 2, 2022

Arie de Groot

Schreeuw
By : Admin | mei 2, 2022

Betty Radix

Durex
By : Admin | mei 2, 2022

Anne van der Poel

Dunkuit
By : Admin | mei 2, 2022

Pim Rebel

Vadertjen Pim
By : Admin | mei 2, 2022

Willem Rebel

Vader Willem
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kriek?

Urker Pietje
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Horst

Kneers
By : Admin | mei 2, 2022

Jacob Honing

Schothorst
By : Admin | mei 2, 2022

Heindruk Rebel

Urker Hein
By : Admin | mei 2, 2022

Kos

Schootophouder
By : Admin | mei 2, 2022

Hans Kruimer

Knecht (Mijn Knecht)
By : Admin | mei 2, 2022

Henkie Rebel

Urker
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert Hagedoorn

Ukkie
By : Admin | mei 2, 2022

Wim Moolenaar

Duis
By : Admin | mei 2, 2022

Geurt de Lustig

Uier
By : Admin | mei 2, 2022

Aart de Lange

Duimpie
By : Admin | mei 2, 2022

Jacob Honing

Twaalf haringen
By : Admin | mei 2, 2022

Pieter Kos

Duif
By : Admin | mei 2, 2022

Bes Heinen

Schele Bes
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Honing

Loef
By : Admin | mei 2, 2022

Leen de Graaf

Lawoe
By : Admin | mei 2, 2022

Aalt Heijnen

Lastig
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk den Oude(n)

Lapper (de Lapper)
By : Admin | mei 2, 2022

Geert de Lange-Das

Lange Dassie
By : Admin | mei 2, 2022

Jan van der Poel

Landmeter (de Landmeter)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijs Kriek

Krummel (=Kruimel?)
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Kriek

Kruimel (Krummel)
By : Admin | mei 2, 2022

Jan Rebel

Krent
By : Admin | mei 2, 2022

Dirk Heinen

Bochel(tjen)
By : Admin | mei 2, 2022

Gijsbert de Groot

Kors
By : Admin | mei 2, 2022

Honing

Korporaal Kies
By : Admin | mei 2, 2022

Kees Rebel

Blinde Kees(sie)
By : Admin | mei 2, 2022

Wim de Graaf

Blauwe Wim
By : Admin | mei 2, 2022

Berend Mulder

Blauwe Berend
By : Admin | mei 2, 2022

Lampie den Oude

Blauwe (de Blauwe)
By : Admin | mei 2, 2022

Piet Kos

Rare (de Rare)
By : Admin | mei 2, 2022

Sijt van der Hulst

Rakkert (de Rakkert(jes))
By : Admin | mei 2, 2022

van der Poel

Quito (zie Cito en Ki(e)to)
By : Admin | mei 2, 2022

Gerrit Kos

Blad
By : Admin | mei 1, 2022

Peter Bunschoten

Biggetje
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Boerhout

Bieten
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bakker

Rode Jan de Padde
By : Admin | mei 1, 2022

Marretje Bakker

Poet
By : Admin | mei 1, 2022

Kees van Amstel

Bidden
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bakker

Padde (de Padde)
By : Admin | mei 1, 2022

Dirkie Bunschoten

Bezum
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt Bunschoten

Blok
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bakker

Neuk
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert de Bruin

Pinne (de Pinne)
By : Admin | mei 1, 2022

Aal Brasser-Visser

Muis
By : Admin | mei 1, 2022

Bakker

Ma Baker
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bunschoten

Beunder
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Bakker

Kêêm/Kaem
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Belder
By : Admin | mei 1, 2022

Thijs Bakker

Buie (de Buie)
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Bakker

Buie (de Buie)
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Brasser

Scheitje
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk 2 Bakker

Buie (de Buie)
By : Admin | mei 1, 2022

Karel Bikkers

Keffertjen
By : Admin | mei 1, 2022

Gerard Bakker

Kaem/Kêêm
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Bakker

Bee (de Bee)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Brands

Rode Klaas (Rooie Klaas)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Baas

Piele
By : Admin | mei 1, 2022

Aart Gooier

Ballegooier
By : Admin | mei 1, 2022

Wijg van As

Balleboer (de Ballenboer)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Balder
By : Admin | mei 1, 2022

Heinkie Kerkmeester

Koppen
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Bal gehakt
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Gooier

Bakkie
By : Admin | mei 1, 2022

Gijs(sie) Kos

Schaar
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Bakhuis
By : Admin | mei 1, 2022

Cornelis Bout

Santje of Seintje
By : Admin | mei 1, 2022

Japie Klijn

Kallebas
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Baas

Katje
By : Admin | mei 1, 2022

Kobus Bout

Kale Kobus
By : Admin | mei 1, 2022

Karel Bikkers

Knalpijp
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Gooier

Kale Gerrit
By : Admin | mei 1, 2022

Bouthoorn

Knagelijntje
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Baas

Brood(je)
By : Admin | mei 1, 2022

Baas

Boertje
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van As

Witte (de Witte)
By : Admin | mei 1, 2022

Henkie van As

Klootoog
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Bout

Tut
By : Admin | mei 1, 2022

Cees(Cornelis) Doorn

Prop
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Bunschoten

Klokkert
By : Admin | mei 1, 2022

Klaassie van As

Prik(kie)
By : Admin | mei 1, 2022

Willem 2 van As

Prik(kie)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van Amstel

Klo
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Bunschoten

Klikkie
By : Admin | mei 1, 2022

Brasser

Kliekpannetje
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Koeman

Klep
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Pos
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Klijn

Kleine Henk
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bos

Popus
By : Admin | mei 1, 2022

Gijb Bout

Tos
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Kuiken
By : Admin | mei 1, 2022

Neel van Amstel

Poppenie
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Bout/Bor

Kabouter
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Jan Gooijer

Poppeheer
By : Admin | mei 1, 2022

Lijs Brasser

Poppe
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Kaaijen
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit van Amstel

Sik
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Pootje
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Bout

Poot
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Jutte
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Hoeien
By : Admin | mei 1, 2022

Gosen Gooijer

Ponen
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Bout

Jood (de Jood)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bunschoten

Joepes
By : Admin | mei 1, 2022

Lambert Klein

Grootkop
By : Admin | mei 1, 2022

Joost Kos

Jodie
By : Admin | mei 1, 2022

Gijs van de Born

Jochie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Bul (van de Bul)
By : Admin | mei 1, 2022

Aart Bout

Ansjovis (van Ansjovis)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bakker

Druif
By : Admin | mei 1, 2022

Hein(de zoon) Bakker

Poet
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas 2 Bout

Botter
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas 1 Bout

Botter
By : Admin | mei 1, 2022

Gerard Bout

Gras
By : Admin | mei 1, 2022

Aart Bout

Botter
By : Admin | mei 1, 2022

Jans Bunschoten

Dronken Jans
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Kos

Dronken Hein
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Borretje(n)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Kooij

Gouden Troffel
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bout

Borren
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Baas

Snip
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Bout

Poedel(tje)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bos

Poppes
By : Admin | mei 1, 2022

de Gooijer

Broer Konijn
By : Admin | mei 1, 2022

Cornelis de Gooijer

Pluut(tje)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van Amstel

Adem
By : Admin | mei 1, 2022

Hain Bos

Koekie(n)/Koekkies
By : Admin | mei 1, 2022

Arie Bos

Koekie(n)/Koekkies
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Bunschoten

Ajax (DB)
By : Admin | mei 1, 2022

Jacob van de Born

Muis (de Muis)
By : Admin | mei 1, 2022

Ab van de Born

Muis (de Muis)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Boor

Ant
By : Admin | mei 1, 2022

Ab van de Born

Melkventer (de Melkventer)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van de Born

Melkboer
By : Admin | mei 1, 2022

Evert van de Born

Meelmuis (de Meelmuis)
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt van As

Torrebek((ke)n)
By : Admin | mei 1, 2022

Wijgert van As

Torre
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Noetert
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Kos

Gorte(n)
By : Admin | mei 1, 2022

Pieter Bout

Borretje(n)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bakker

Nip
By : Admin | mei 1, 2022

Henkie Doorn

Goof
By : Admin | mei 1, 2022

Bartje Bout

Nikkelen Bartjen
By : Admin | mei 1, 2022

Jassie van Amstel

Pirrie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van Amstel

Neussie
By : Admin | mei 1, 2022

Geertje Klein-Boor

Pip
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Bunschoten

Tippie (ome Tip)
By : Admin | mei 1, 2022

Arie Kos

Doets
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Brasser

Baassie
By : Admin | mei 1, 2022

Dik Bos

Does de Biet tot Frettebloed
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van Amstel

Starre(tje)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bunschoten

Neger
By : Admin | mei 1, 2022

Joost Bos

Does
By : Admin | mei 1, 2022

Willem Boor

Pimpie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Brasser

Gevulde koek
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Klein

Pils(ie)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bunschoten

Australische Jaap
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van Amstel

Asem
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bakker

Andere
By : Admin | mei 1, 2022

Hain Boor

Motman (de Motman)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bunschoten

Blanke Neger
By : Admin | mei 1, 2022

Klaassien Bakker

Dikkerd
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Kos

Blad
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Mos (of Moos?)
By : Admin | mei 1, 2022

Eef Bakker-Vos

Dikke Eef
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bunschoten

Tes
By : Admin | mei 1, 2022

Bert Kos

Big
By : Admin | mei 1, 2022

Krijn Bakker

Taatsen
By : Admin | mei 1, 2022

Berend Bakker

Dertien gulden prins
By : Admin | mei 1, 2022

Krijn van Amstel

Azen
By : Admin | mei 1, 2022

Lam Bunschoten

David
By : Admin | mei 1, 2022

Hein van As

Bels (Bels van het Lange Pad)
By : Admin | mei 1, 2022

Lijsje Gooier

Das
By : Admin | mei 1, 2022

Gijbert Kos

Millie
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt Bout

Stoomploeg
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Brasser

Daalder
By : Admin | mei 1, 2022

Jan de Gooier

Kale
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Gooier

Pappie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan/Gertjan Boerhout

Piep
By : Admin | mei 1, 2022

Teuntje Beugelaar

Zwarte Teuntje
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Stink
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bunschoten

Bakkie Bal
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Meelmuis (de Meelmuis)
By : Admin | mei 1, 2022

Nelle Doorn

Vuistje (Vuissie)
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Barmentlo

Stieven
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Doorn

Rode Klaas (Rooie Klaas)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Doorn

Donder
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van Amstel

Stes
By : Admin | mei 1, 2022

Henk (Hein) Kos

Starre(tje)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bakker

Are
By : Admin | mei 1, 2022

Cor Beugelaar

Zwarte Cor
By : Admin | mei 1, 2022

Rudolf Bor

Staker (de Staker)
By : Admin | mei 1, 2022

Jas(per) Bout

Spurrie (of Spirrie?)
By : Admin | mei 1, 2022

Anne Bunschoten

Annepeu
By : Admin | mei 1, 2022

Jas(per) Bout

Spirrie (of Spurrie?)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Ansjovis (van Ansjovis)
By : Admin | mei 1, 2022

Gooier

Zuiderwind
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Baas

Zorre (de Zorre)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Gooyer

Zonder kniën
By : Admin | mei 1, 2022

Willem Keijer

Beef
By : Admin | mei 1, 2022

Tijmen Keijer

Siter (de Siter)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Doorn

Re
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Keijer

Soepbuik
By : Admin | mei 1, 2022

Gooier

Zilveren Zwaantje
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Doorn

Do (later Jan Re genoemd)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bakker

Zeverbek
By : Admin | mei 1, 2022

Hendrik Doorn

Witte (de Witte)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bakker

Bus
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Bunschoten

Zetje
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Bout

Burren
By : Admin | mei 1, 2022

Willem Donkelaar

Rode Willem
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt Bout

Spanploeg (de Spanploeg)
By : Admin | mei 1, 2022

Thijmen Donkelaar

Moes
By : Admin | mei 1, 2022

Hein 2 den Oude

Nip
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Donkelaar

Soos
By : Admin | mei 1, 2022

Hein 1 den Oude

Nip
By : Admin | mei 1, 2022

Johanna Keijer

Naatje van 't Hit
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Dekker

Kokkee (de Kokkee)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Bulle Jantje(n)
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Boor

Bul
By : Admin | mei 1, 2022

Tony Corputty

Chico
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Kos

Zacht gekookt eitje
By : Admin | mei 1, 2022

Cornelisse

Centenbak
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk 1 Bakker

Buie (de Buie)
By : Admin | mei 1, 2022

Drikus Baas

Snuif
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Calis

Draai(en)/(van)Draai
By : Admin | mei 1, 2022

Henk van Amstel

Bruine
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Bunschoten

Snuf(fie)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Kerkmeester

Brok
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bunschoten

Snorre
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt Kos

Broer
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bunschoten

Snoep
By : Admin | mei 1, 2022

Henk van As

Broekkie
By : Admin | mei 1, 2022

Okke de Boer

Snirs
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Baas

Sneu
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Huppes (Huppus) of Hupes?
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Keier

Zachareus
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Brasser

Hots
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Koopman

Koppers (de Koppers)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Keijer

Sag (van Sag) of Sach (van Sach)
By : Admin | mei 1, 2022

Griet Keijer?

Zwarte Griet
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Keijer

Schelleboer
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Jongerden

Simson
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Klein

Hoogstook
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Keijer

Soepbuik
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Jongerden

Simon
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Jongerden

Zussie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Jongerden

Do
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Keier

Zak met gras
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Jongerden

Hagelwitte tanden
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Jongerden

Rietdekker
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Jongerden

Dekker
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Keijer

Pang sang
By : Admin | mei 1, 2022

Gijs Kos

Neus (de Neus)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Boor

Kop op nekkie
By : Admin | mei 1, 2022

Geertje Jongerden

Zussie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Brij
By : Admin | mei 1, 2022

Hannes de Jong

Lange Hannes
By : Admin | mei 1, 2022

Jawik Kos

Breu
By : Admin | mei 1, 2022

Wijgert Bout

Koois
By : Admin | mei 1, 2022

Kees van Amstel

Hondepiep
By : Admin | mei 1, 2022

Toon Jongerden

Piepstem
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Brasser

Brassie
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Keijer

Schillenboer (de Schillenboer)
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Bunschoten

Hollekies
By : Admin | mei 1, 2022

Reijer Jongerden

Rode Reijer (Rooie Reijer)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Doorn

Hoender
By : Admin | mei 1, 2022

de Gooijer

Konijn
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Hit (‘t Hit)
By : Admin | mei 1, 2022

Henkie van Effrink

Hete
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Keijer

Sach(ereus)
By : Admin | mei 1, 2022

Haindrik Bout

Hese Hendrik
By : Admin | mei 1, 2022

Henk en Jaap Keijer

Troebel
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas van de Born

Kombi
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Jan Kos

Hereboer (de Hereboer)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Baas

Botsing
By : Admin | mei 1, 2022

Aaltje Keijer

Toverkolle
By : Admin | mei 1, 2022

Fijt Bout

Bot
By : Admin | mei 1, 2022

Hendrik van As

Heet in de bek
By : Admin | mei 1, 2022

Willem van der Hulst

Spek(kie)
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Bunschoten

Heer (Heertjen)
By : Admin | mei 1, 2022

Bos

Bosduvel
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Baas

Heen en weer
By : Admin | mei 1, 2022

Henk van der Hulst

Spek(kie)
By : Admin | mei 1, 2022

Willem Keel

Hartige teug (de Hartige teug)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bunschoten

Borrel
By : Admin | mei 1, 2022

Aart/Arie Kos

Haring
By : Admin | mei 1, 2022

Marretje Horst-Ruiter

Grote Mar
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Bunschoten

Harde bokking
By : Admin | mei 1, 2022

Meep Horst

Post (de Post)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan de Gooijer

Hangplantje
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bunschoten

Bonder
By : Admin | mei 1, 2022

Jas Bout

Perrie
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bunschoten

Hangebaas
By : Admin | mei 1, 2022

Hendrik Kos

Half kannetje
By : Admin | mei 1, 2022

Joost van Amstel

Paraplu
By : Admin | mei 1, 2022

Lambert Bunschoten

Pampoe
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Brasser

Pamp(ie)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bout

Omroeper (d’Omroeper)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Paap
By : Admin | mei 1, 2022

Henk van As

Snees
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Baas

Oet(jen)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein van Effrink

Smid (van de Smid)
By : Admin | mei 1, 2022

Willem de Boer

Fitter (de Fitter)
By : Admin | mei 1, 2022

Marten Koopman

Oude weg (van d’Ouwe weg)
By : Admin | mei 1, 2022

Ditje Kos

Oude lul (van de Ouwe Lul)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Klein

Fifty-fifty
By : Admin | mei 1, 2022

Geb Kos

Fieteldans
By : Admin | mei 1, 2022

Doorn

Witte
By : Admin | mei 1, 2022

van de Born

Witte muizen (de witte muizen)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van Amstel

Slappie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan van Amstel

Slappe
By : Admin | mei 1, 2022

Dina Klein

Oude kaas
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Gooier

Witje (van Witje)
By : Admin | mei 1, 2022

Japie Doorn

Slaap
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Kos

Wind(je) of Weindjen
By : Admin | mei 1, 2022

Jacob Kos

Wik
By : Admin | mei 1, 2022

Jawik Boor

Oompie (van Oompie)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Kos

Oren plat
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit-Jan de Gooijer

Opschepper (d’Opschepper)
By : Admin | mei 1, 2022

Geurt Bunschoten

Koke(n)lapper (de Kokenlapper)
By : Admin | mei 1, 2022

Freek Baas

Kogge(n?)
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Boor

Kippekont (Kippenkongt)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Klein

Koetjen
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Vuistje (Vuissie)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Doorn

Koeter (de Koeter)
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Doorn

Rot
By : Admin | mei 1, 2022

Jan de Gooijer

Ooievaar
By : Admin | mei 1, 2022

Kees(sie) Bos

Vreugdevuur(tjen)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Bunschoten

Koestaarten (de Koestaarten)
By : Admin | mei 1, 2022

Janus van Amstel

Voorzanger (de Voorzanger)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Volder
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bos

Rok
By : Admin | mei 1, 2022

Jo van Amstel

Malle Jo
By : Admin | mei 1, 2022

Eef Baas

Malle Eef
By : Admin | mei 1, 2022

Bunschoten

Koekust (de Koekust)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van Amstel

Ezen
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Kos

Essen
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap van Amstel

Esse
By : Admin | mei 1, 2022

Mat Klein

Rode Mat (Rooie Mat)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bakker

Kerrie
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Doorn

Kerkezak
By : Admin | mei 1, 2022

Harry Bout

Er(w)t
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Beugelaar

Rode Klaas (Rooie Klaas)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bakker

Rode Kees (Rooie Kees)
By : Admin | mei 1, 2022

Griet Kos

Haan
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Kos

Grutter (de Grutter)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Bos

Koekien/Koekkies
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Koopman

Selp of Sjelp
By : Admin | mei 1, 2022

Ep Bunschoten

Rode Ed
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bos

Lor
By : Admin | mei 1, 2022

Thomas Bout

Grote Thomas
By : Admin | mei 1, 2022

Henk van As

Vidocq
By : Admin | mei 1, 2022

Bout

Grote kop
By : Admin | mei 1, 2022

Gijs Bos

Loogen
By : Admin | mei 1, 2022

Hennie Bunschoten

Vette Hennie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Gooijer

Knoest
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Bout

Verbrande bek
By : Admin | mei 1, 2022

Dirkie de Groot-Baas

Veeg
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Brands

Ripper (de Ripper)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Klijn

Grote Henk
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Doorn

Vals
By : Admin | mei 1, 2022

Rijk Bunschoten

Rijkie slap
By : Admin | mei 1, 2022

Lena Beugelaar

Duitse Lena
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Klein

Ukker
By : Admin | mei 1, 2022

Lijssie Baas

Schoenlapper (de Schoenlapper)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Donker

Uil
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Klein

Twee om (van Twee om)
By : Admin | mei 1, 2022

Cornelisse

Tuf tuf
By : Admin | mei 1, 2022

Treinie Bout

Troot
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Brands

Trom
By : Admin | mei 1, 2022

Treinie Bout

Troet
By : Admin | mei 1, 2022

Japie Beugelaar

Schele Japie
By : Admin | mei 1, 2022

Gijs Baas

Schele Gijs
By : Admin | mei 1, 2022

Bartje Kos

Schele Bart(je)
By : Admin | mei 1, 2022

Barend Bakker

Schele Barend
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Kos

Lizze(n) (de Lizzen)
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Baas

Lijkekijker (de Lijkekijker)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Baas

Levie
By : Admin | mei 1, 2022

Wijgert Kooy

Leonardo da Vinci
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Kos

Latten
By : Admin | mei 1, 2022

Dirk Kos

Latje(s)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein Boor

Langhalsie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Boor

Lakkie
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Bout

Lachende leeuw (de Lachende leeuw)
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Kos

Lachende biefstuk
By : Admin | mei 1, 2022

Lammertje Bout

Laban
By : Admin | mei 1, 2022

Lammert Bunschoten

Laars
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Bout

Kwatta
By : Admin | mei 1, 2022

Henk de Graaf

Kuut
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bout

Kuit
By : Admin | mei 1, 2022

Henk Boerhout-Moll

Krukken (de Krukken)
By : Admin | mei 1, 2022

Aalt Kos

Krukke (de Krukke)
By : Admin | mei 1, 2022

Hein van de Born

Kruik (de Kruik)
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Baas

Kroontje
By : Admin | mei 1, 2022

van Amstel

Krit
By : Admin | mei 1, 2022

Matje Bos

Krauw
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Boor

Kozak
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Brands

Boem
By : Admin | mei 1, 2022

Henkie Doorn-Bout

Bodewijntje
By : Admin | mei 1, 2022

Klein

Kortjan
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Brasser

Kortekont
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Brands

Korsen
By : Admin | mei 1, 2022

Bunschoten

Moppie(s) (de Moppies)
By : Admin | mei 1, 2022

Willem Bunschoten

Snuf(fie)
By : Admin | mei 1, 2022

Gerrit Doorn

Blauwe kater
By : Admin | mei 1, 2022

Piet Bunschoten

Beunder
By : Admin | mei 1, 2022

Brasser

Blanke Amerikaan
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bunschoten

Troel (van Troel)
By : Admin | mei 1, 2022

Berend Bakker

Blank-om-zeven
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Bout

Ribberecht
By : Admin | mei 1, 2022

Japie Bunschoten

Koot (de Koot)
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap Bout

Ratelman
By : Admin | mei 1, 2022

Japie Bunschoten

Duveltje
By : Admin | mei 1, 2022

Koeman

Rabbi
By : Admin | mei 1, 2022

Aart Kos

Puuzen
By : Admin | mei 1, 2022

Jan Gooijer

Ponen
By : Admin | mei 1, 2022

Klaas Klein

Psalm 119
By : Admin | mei 1, 2022

Beugelaar

Witte kist
By : Admin | mei 1, 2022

Kees Beugelaar

Meelmuis (de Meelmuis)
By : Admin | mei 1, 2022

Jantje van der Berg

Slaper (de Slaper)
By : Admin | mei 1, 2022

Geurtjen Bakker-Snel

Padde Guurtjen
By : Admin | mei 1, 2022

Jaap (Jacob) Kos

Mie
By : Admin | apr 10, 2022

Gijpie Westland

Mat (van Mat)
By : Admin | apr 10, 2022

Marretje Hasselt

Mas (van Mas)
By : Admin | apr 10, 2022

Aart Kruimer

Marretje (van Marretje)
By : Admin | apr 10, 2022

Luyf

Luyffies gedoo
By : Admin | apr 10, 2022

Gijp Lustig-Bout

Luuk
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Veerman

Lup (van Lup)
By : Admin | apr 10, 2022

Piet Honing

Loui(s) (van Loui(s))
By : Admin | apr 10, 2022

Gijs Mol

Loes
By : Admin | apr 10, 2022

Hasselt

Loekie
By : Admin | apr 10, 2022

Dirk den Oude

Lijssie
By : Admin | apr 10, 2022

Gijs de Lange

Lamp van Zien
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Veerman

Lammertje
By : Admin | apr 10, 2022

Bert Visser

Laf(fie)
By : Admin | apr 10, 2022

Janus Visser

Laf(fie)
By : Admin | apr 10, 2022

Kniertje

Kniertje
By : Admin | apr 10, 2022

Aart

Kaatjen
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Westland

Ka (van Ka)
By : Admin | apr 10, 2022

Joostoom

Joostoom
By : Admin | apr 10, 2022

Aalte Kos

Jawuk
By : Admin | apr 10, 2022

Janne Vlaanderen

Jawik (van dikke Jawik)
By : Admin | apr 10, 2022

Gerrit Visser

Japien Scholten
By : Admin | apr 10, 2022

Jankus

Jankus
By : Admin | apr 10, 2022

Lam Westland

Jais
By : Admin | apr 10, 2022

Neeltje

IJsekie (van IJsekie)
By : Admin | apr 10, 2022

Jan

IJp (van IJp)
By : Admin | apr 10, 2022

Henk Visser

Hille (van Hille)
By : Admin | apr 10, 2022

Ditje Visser

Hille (van Hille)
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Rebel

Heinie
By : Admin | apr 10, 2022

Piet Boor

Hanzemeut
By : Admin | apr 10, 2022

Makkinje

Grijzemeut
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Schaap

Griet van Jannetje
By : Admin | apr 10, 2022

Bout

Gijzenmeut
By : Admin | apr 10, 2022

Gijbertoom

Gijbertoom
By : Admin | apr 10, 2022

Gijbertoom

Gijbertoom
By : Admin | apr 10, 2022

Goossen Jongerden

Gep (van Gep)
By : Admin | apr 10, 2022

Lammert

Et (van Et)
By : Admin | apr 10, 2022

Gerrit

Ep
By : Admin | apr 10, 2022

Klaas van Vos

Emmetje(n)
By : Admin | apr 10, 2022

Jan van Amstel

Eef
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Westland

Ebbe
By : Admin | apr 10, 2022

Joost Boor

Chris
By : Admin | apr 10, 2022

Harmen

Biel(tje)
By : Admin | apr 10, 2022

Lampie Schaap

Bet
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Veerman

Besseltje
By : Admin | apr 10, 2022

Janne

Bes (van Bes)
By : Admin | apr 10, 2022

Jan

Aijp (van Aijp)
By : Admin | apr 10, 2022

Jaap Vos

Zwaantje
By : Admin | apr 10, 2022

Geertje Schaap-Kos

Zus (Zussie)
By : Admin | apr 10, 2022

Dirk Keijer

Zacharias (van Zacharias)
By : Admin | apr 10, 2022

Ditje Visser

Vanille? (of van Hille?)
By : Admin | apr 10, 2022

Henk Molenaar

Teus(sie)
By : Admin | apr 10, 2022

Arie Snel

Stijn
By : Admin | apr 10, 2022

Rikkie

Rikkie
By : Admin | apr 10, 2022

Peter Schaap

Peetje
By : Admin | apr 10, 2022

Klaas Schaap

Pee (van Pee)
By : Admin | apr 10, 2022

Henk van der Poel

Pauwengedoo
By : Admin | apr 10, 2022

Henk Beugelaar

Naatje
By : Admin | apr 10, 2022

Berend/Taatje Mulder

Moos (Taatje Moos)
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Veerman

Miet
By : Admin | apr 10, 2022

Berend Bakker

Schele Berend
By : Admin | apr 10, 2022

Jan Gooijer

Hangop
By : Admin | apr 10, 2022

Jan 2 Wouda

Wouda
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan 1 Wouda

Wouda
By : Admin | mrt 11, 2022

Hein Vlieg?

Vlieg?
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan Viets?

Viets
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan Paalman

Paalman
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan

Kaptein
By : Admin | mrt 11, 2022

Piet Boor

Hantsemeut
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan Dukel

Dukel
By : Admin | mrt 11, 2022

Dien Vos

Dienderhuis
By : Admin | mrt 11, 2022

Alida (Da) Horst

Da Horst
By : Admin | mrt 11, 2022

Freek Breier

Breier
By : Admin | mrt 11, 2022

Pierre Bigot

Bigot
By : Admin | mrt 11, 2022

Babs?

Babs?
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan

Anker
By : Admin | mrt 11, 2022

Zwanenburg

Zwanenburg
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan

Prins
By : Admin | mrt 11, 2022

Molletje

Molletje
By : Admin | mrt 11, 2022

Gerrit Magrijn

Magrijn
By : Admin | mrt 11, 2022

Jannette

Luier
By : Admin | mrt 11, 2022

Jan Kos

Kossie
By : Admin | mrt 11, 2022

Keessie

Kijkuit
By : Admin | mrt 11, 2022