Zoals overal elders in de wereld ontstonden geslachten en werden personen met een naam verbonden aan het geslacht. Ook in het dorp Huizen was dit het geval. Een aantal geslachtsnamen kwamen bij de groei van het dorp Huizen steeds vaker voor en moest men nadere aanduidingen geven om personen met dezelfde achternaam te onderscheiden. Door vernoemingen, wat vroeger heel gebruikelijk was, ontstond nog nadrukkelijker de behoefte om personen nader aan te duiden.
 
Dit gebruik is door de exorbitante groei van Huizen van ca. 14.000 inwoners in 1950 tot 41.000 in 2021 ten dele verdwenen. In Nederland is alleen in kleine dorpsgemeenschappen worden de nadere aanduidingen nog wel gebezigd. Met name door anekdotes, historie, fantasieën en persoonskenmerken leidden tot de nadere aanduidingen.
 
De heer Willem Hekker heeft als eerste en toe nu toe enige de stap gezet om de bestaande andere aanduidingen en bijbehorende informatie en anekdotes te bundelen en voor zijn rekening en risico een boek met Huizer bijnamen uit te brengen. Hij gaf er echter de voorkeur aan om zijn werk als eerste en enige boekwerk te laten bestaan. Echter gezien de huidige geautomatiseerde mogelijkheden is het idee ontstaan om een Wikipedia achtige website te ontwikkelingen waar ruimte geboden wordt om het statische van drukwerk om te buigen naar een dynamische omgeving met aanvullingen en verbeteringen.
 
Mijn oprechte excuses aan de mensen die hun anekdote of bijnaam liever niet opgenomen zien. Het niet-vermelden zou enerzijds juist de nadruk leggen op hun naam en bijnaam en activeert de vraag waarom de naam, anekdote en bijnaam niet vermeld is en zou anderzijds de geschiedenis geweld aan doen. Veel mensen ken of kende ik persoonlijk. Zij waren en zijn er zeker niet minder om! Sterker nog: de geuzennaam werd in ere uitgesproken en gevoeld!
 
  • voor Vrienden van HUIZERS.NL is een bankrekening geopend bij de SNS bank onder nummer NL09 SNSB 8833 7483 83 met BIC code SNSB NL2A
  • na het opmaken van een jaarlijkse resultatenrekening en eindbalans is deze informatie op aanvraag inzichtelijk
  • in geval van discontinuïteit van het beheer van de website of van deze activiteit is de overdracht naar een ander cultureel historisch orgaan of de Gemeente Huizen zeker een optie die bekeken gaat worden
 

BELEID

Website

Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

 
Lees verder
Privacy

Huizers.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving.

 
Lees verder
Cookies

In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek.

 
Lees verder

HUIZERS.NL IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

Willem Hekker

Karel Koopman

Ellen Boor

Co Schaap

Ellen van Velzen

Dirk Rebel

Henk Molenaar

Femmetje van Jan ‘’Do” Jongerden

WIL JE EEN BIJDRAGE LEVEREN?

 

 

Contact ons