Loading...

Website verantwoording

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet.

Verantwoordingsplicht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De AVG-regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

Regels AVG

U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.

Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Verplichte en extra maatregelen

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee u aan uw verantwoordingsplicht voldoet. Zo moet u meestal een verwerkingsregister bijhouden.

Naast de verplichte maatregelen kunt u ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen.

Verantwoording afleggen aan AP

Let op: u bent verplicht verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Zorg daarom dat u aan uw verantwoordingsplicht voldoet.

Karel Koopman
 

Bijnamen en anekdotes
Telnr: 06 5314 7240
Email: info@huizers.nl

Video blog
Foto gallery