Zoals overal elders in de wereld ontstonden geslachten en werden personen met een naam verbonden aan het geslacht. Ook in het dorp Huizen was dit het geval. Een aantal geslachtsnamen kwamen bij de groei van het dorp Huizen steeds vaker voor en moest men nadere aanduidingen geven om personen met dezelfde achternaam te onderscheiden. Door vernoemingen, wat vroeger heel gebruikelijk was, ontstond nog nadrukkelijker de behoefte om personen nader aan te duiden.

Dit gebruik is door de exorbitante groei van Huizen van ca. 14.000 inwoners in 1950 tot 41.000 in 2021 ten dele verdwenen. In Nederland is alleen in kleine dorpsgemeenschappen worden de nadere aanduidingen nog wel gebezigd. Met name door anekdotes, historie, fantasieën en persoonskenmerken leidden tot de nadere aanduidingen.

De heer Willem Hekker heeft als eerste en toe nu toe enige de stap gezet om de bestaande andere aanduidingen en bijbehorende informatie en anekdotes te bundelen en voor zijn rekening en risico een boek met Huizer bijnamen uit te brengen. Hij gaf er echter de voorkeur aan om zijn werk als eerste en enige boekwerk te laten bestaan. Echter gezien de huidige geautomatiseerde mogelijkheden is het idee ontstaan om een Wikipedia achtige website te ontwikkelingen waar ruimte geboden wordt om het statische van drukwerk om te buigen naar een dynamische omgeving met aanvullingen en verbeteringen.

Mijn oprechte excuses aan de mensen die hun anekdote of bijnaam liever niet opgenomen zien. Het niet-vermelden zou enerzijds juist de nadruk leggen op hun naam en bijnaam en activeert de vraag waarom de naam, anekdote en bijnaam niet vermeld is en zou anderzijds de geschiedenis geweld aan doen. Veel mensen ken of kende ik persoonlijk. Zij waren en zijn er zeker niet minder om! Sterker nog: de geuzennaam werd in ere uitgesproken en gevoeld!

  • voor huizers.nl is een bankrekening geopend bij de SNS bank onder nummer NL09 SNSB 8833 7483 83 met BIC code SNSB NL2A
  • na het opmaken van een jaarlijkse resultatenrekening en eindbalans is deze informatie op aanvraag inzichtelijk
  • in geval van discontinuïteit van het beheer van de website of van deze activiteit is de overdracht naar een ander cultureel historisch orgaan of de Gemeente Huizen zeker een optie die bekeken gaat worden

BELEID

Website

Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Privacy

Huizers.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving.

Cookies

In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek.

BIJNAMEN IN BEHANDELING

Geertje Schaap-Kos

Zus (Zussie)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Dirk Keijer

Zacharias (van Zacharias)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Ditje Visser

Vanille? (of van Hille?)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Arie Snel

Stijn
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Henk van der Poel

Pauwengedoo
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Henk Beugelaar

Naatje
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Berend/Taatje Mulder

Moos (Taatje Moos)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jan

Miet (van Miet)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jaap Kos

Mie (van Mie)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Luyf

Luyffies gedoo
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Piet Honing

Louis
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Dirk den Oude

Lijssie
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Bert Visser

Laf(fie)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Janus Visser

Laf(fie)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Kniertje

Kniertje
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jan Westland

Ka (van Ka)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Joostoom

Joostoom
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Janne Vlaanderen

Jawik (van dikke Jawik)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jankus

Jankus
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Neeltje

IJsekie (van IJsekie)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jan

IJp (van IJp)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Ditje Visser

Hille (van Hille)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Henk Visser

Hille (van Hille)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Jan Rebel

Heinie
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Piet Boor

Hanzemeut
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Makkinje

Grijzemeut
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Bout

Gijzenmeut
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Gijbertoom

Gijbertoom
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Gijbertoom

Gijbertoom
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Goossen Jongerden

Gep (van Gep)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Lammert

Et (van Et)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Gerrit

Ep
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Klaas van Vos

Emmetje(n)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Harmen

Biel(tje)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Piet van der Poel

Besseljans
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Janne

Bes (van Bes)
By : Karel Koopman | okt 27, 2021

Zwanenburg

Zwanenburg
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk

Nienen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Molletje

Molletje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerrit

Magrijn
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Keessie

Kijkuit
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hein Kriek

Zwieten
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Ingrid Molenaar

Zwevende Bommel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacob Schram/Zwart

Zwevend nachtjak
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kees(sie) Scholten

Zwevel((tje)n)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Teuntje Beugelaar

Zwarte Teuntje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Stiena Schipper

Zwarte Stiena
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Geert Schaap

Zwarte Pieten (de Zwarte Pieten)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Piet

Zwarte Piet
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Niel Schipper

Zwarte Niel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Lijssie

Zwarte Lijssie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hennie/Hilletje Bunschoten

Zwarte Hennie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Griet Keijer?

Zwarte Griet
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk Vos

Zwarte Dirk
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Corrie Kriek

Zwarte Corrie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Cor Beugelaar

Zwarte Cor
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zwanennekkie

Zwanennekkie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerrit Moolenaar

Zwaluw
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kos

Zwabbes
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacob/Jan Kos

Zwabber of de Zwabber
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zuverspul (Zuiver spul?)

Zuverspul (Zuiver spul?)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacoba de Graaf

Zussie Kaayen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Jongerden

Zussie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hendrik Schaap

Zure pijp
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Lammert Schaap

Zuinig Beheer
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Schaap

Zuilen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Schaap

Zuien (van Zuien)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gooier

Zuiderwind
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Ditje Visser

Zuid West
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk Honing

Zouwe (van Zouwe)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kees(sie) Visser

Zorro
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Piet Baas

Zorre (de Zorre)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Gooyer

Zonder knie?n
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zondagse hoed

Zondagse hoed
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap/Henk Vreeswijk

Zoetje(n)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zoet

Zoet
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Lampie Westland

Zoeloe
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zingende Baas (de Zingende Baas)

Zingende Baas (de Zingende Baas)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gooier

Zilveren Zwaantje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zilveren Geertje

Zilveren Geertje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Annetjen

Zilveren Annetjen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Joop Westland

Ziekenfonds
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zevertoeten (de Zevertoeten)

Zevertoeten (de Zevertoeten)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap Bakker

Zeverbek
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap

Zever
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Piet Vlaanderen

Zevenduizend
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zeven Preekjes (de Zeuven Preekkies)

Zeven Preekjes (de Zeuven Preekkies)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zeven Oortjen (Zeven Oortjes)

Zeven Oortjen (Zeven Oortjes)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Vreeswijk

Zetten
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zetje een kloot

Zetje een kloot
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kos

Zeste?en
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zep

Zep
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Westland

Zendeling (de Zendeling)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerrit/Jan Zeeman

Zemellied
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Evert Schaap

Zandhazen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Lambert Schaap

Zandhaas (Zangdhaassie)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gijs Westland

Zakkie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zak met zand

Zak met zand
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Zak met kluiven

Zak met kluiven
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk Keijer

Zak met gras
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk Kos

Zacht gekookt eitje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk

Zach
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Bert Teuwissen

Zaadje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wouter Veerman

Wousie of Woussie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Woukes

Woukes
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Wouda

Wouda
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wonderhoofdje

Wonderhoofdje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Doorn

Witte van Hein Doorn
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

van de Born

Witte muizen (de witte muizen)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kees Teeuwissen/Vos

Witte Kees
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerre Visser

Witte Gerritje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Klaas/Kees Schaap

Witte (de Witte)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hein

Witje (van Witje)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Karel

Wipperd (de Wipperd)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Winnepeg

Winnepeg
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan/Aalt/Klaas Kos

Wind(je) of Weindjen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan/Elbertje/Jody/Piet Kos

Wilde(n) (van de Wilde(n))
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wild West

Wild West
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacob Kos

Wik
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gijp

Wijsie (van Wijsie)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerrit Visser

Wijgebuur (van Wijgebuur) of Wijggebuur
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wiezel

Wiezel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Evert van Wessel

Wiebel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Piet Kos

Wiebe
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Gerard Schaap

Wezel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap

Weumpie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Pietje

Weitje (van Weitje)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Veerman

Weerhaan (de Weerhaan)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Elbert Veerman

Wausie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hans Schaap

Wasmachine (van de Wasmachine)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Warteling

Warteling
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kees

Wange
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Maas Visser

Wakende leeuw (de Wakende leeuw)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wessel van Wessel?

Wagenmaker (de Wagenmaker)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Vuur en Waterdrager

Vuur en Waterdrager
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Bout

Vuistje (Vuissie)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Kees(sie) Bos

Vreugdevuur(tjen)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Lammert

Vreugdebrenger
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Ditje Vos

Vos Piepers (de Vos Piepers)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Ditje/Klaas Schaap

Vooze (de Vooze)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Janus van Amstel

Voorzanger (de Voorzanger)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Joossie Veerman

Vondel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Bout

Volder
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Honing

Voddestok (de Voddestok)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan

Vodde
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Tijmen

Vlokken
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Krelis Schaap

Vliet (van der Vliet)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hein Vlieg?

Vlieg?
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Corrie Rebel-Gooier

Vleesboompje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Anne Visser

Vlee
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Vlammetjes brat

Vlammetjes brat
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Mientje Vlaanderen

Vladder
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wijg

Viskoppen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Trijn

Vinnige Trijntje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Henk Visser

Vinger
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Tinus Vijver?

Vijver?
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Viets?

Viets?
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap

Vier
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Henk van As

Vidocq
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Teeuwissen

Vette Klep
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Klaassie Westland?

Vette Klaassie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hennie Bunschoten

Vette Hennie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hein

Vetjes
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jans

Vetbul (de Vetbul)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Dirk Bout

Verbrande bek
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wim Schaap

Varkenssnoetje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap Doorn

Vals
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Pim Rebel

Vadertjen Pim
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Willem Rebel

Vader Willem
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacob Vos

Vader Jacob
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Uw aller vriend

Uw aller vriend
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Henkie

Urkie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Piet Kriek?

Urker Pietje
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Heindruk Rebel

Urker Hein
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Aaltjen Vos-de Boer

Urker Aaltjen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Henkie Rebel

Rebel
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap Klein

Ukker
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jaap Vos

Ukken
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Klaas

Uitzoeker (de Uitzoeker)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Schaap

Uil(tjen)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Donker

Uil
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Twee op elkaar (Twee op mekaar)

Twee op elkaar (Twee op mekaar)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Klaas Klein

Twee om (van Twee om)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jacob Honing

Twaalf haringen
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Hein

Tuuk
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Turk (de Turk)

Turk (de Turk)
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Tuinkabouter

Tuinkabouter
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Cornelisse

Tuf tuf
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Wim

Truinat
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Jan Vreeswijk

Trossie
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Treinie Bout

Troot
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Klaas Brands

Trom
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Treinie Bout

Troet
By : Karel Koopman | okt 26, 2021

Aart Veerman

Troelie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lampie

Troela
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk/Jaap Keijer

Troebel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Harmen Visser

Trikker(t)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit

Trater (de Trater)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaassie Wiesenekker

Transvaalse (geiten)boer
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan

Traanoog
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aaltje Keijer

Toverkolle
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaantje Honing

Toverheks (de Toverheks(en))
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Kees/Lammert/Lampie Veerman

Touwe(tje(n))
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Anne Bout

Tos
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Torrebel

Torrebel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aalt van As

Torrebek((ke)n)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Top

Top
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Snel

Toetje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aart Veerman

Toeter (de Toeter)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan

Toersie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henkie

Toe toe
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaan

Tobbekont
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Harmpie Schipper/Vlaanderen

Tjurt(en) of Tjurtjen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Tjoet

Tjoet
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Evert van Wessel

Tjoempie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Westland

Tjissie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Tjankes

Tjankes
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Bunschoten

Tippie (ome Tip)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Timp

Timp
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jansie Honing

Tiktak
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap

Tik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Joop Westland

Tietel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Elbert Molenaar

Tienduizendste (de Tienduizendste)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Tien procent

Tien procent
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bout

Thomassenvolk
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie/Tijmen Teeuwissen?

Theepot(je)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jacob Snel

Thee (zie T?)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Molenaar

Teus(sie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Veerman

Tetterrer(i)e
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Visser

Teker
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Visser

Teiked
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Kruimer

Teersie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Teddiebeer of Teddy Beer?

Teddiebeer of Teddy Beer?
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit/Jan Snel/Honing

T? (Tee of Thee)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Wim

Tap
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Takkenbos

Takkenbos
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Krijn Bakker

Taatsen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap Moolenaar

Taatje(n)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Schaap

Taartendoos
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aaltje/Marretje Bakker

Suikerspin (de Suikerspin)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Suiker aan de kees

Suiker aan de kees
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Schaap

Suien (van Suien)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Stuk in de kont

Stuk in de kont
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit

Stuiver
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap/Bep Kruimer

Stroper (de Stroper)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Veerman

Strooibuik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Veerman

Strontvlak (de Strontvlak)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bertus

Stronttonne
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Veerman

Strobuik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Strie(k)beert

Strie(k)beert
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Meep van der Wal

Stratenmaker (de Stratenmaker)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Hannes/Henk Westland

Westland
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Stoottroepen

Stoottroepen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aalt Bout

Stoomploeg
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan van Slooten

Stokkie (met het stokkie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Verwelius

Stofferkop
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Stoeten

Stoeten
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Marretje Westland-v.d. Hulst

Stoelematter (de Stoelematter)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Honing

Stip
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Opoe Honing?

Stinksel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dirk Honing

Stinkert (de Stinkert)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Kos/Visser

Stink
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Vlaanderen

Stille Klaas
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas

Stijtjes
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Barmentlo

Stieven
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henkie

Stiertje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Stiebert

Stiebert
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Honing

Steur
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Kees

Sterrenkijker
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Janus Molenaar

Sterke Janus
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Kos

Starre(tje)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit/Gijbert Spilt

Stap(pie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Standaard kontje

Standaard kontje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Janne

Stamermond
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Rudolf Bor

Staker (de Staker)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jas(per) Bout

Spurrie (of Spirrie?)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Geesje?

Spuiggeessie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Spook van het Louvre (het Spook ……..)

Spook van het Louvre (het Spook ……..)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Westland

Spoetnik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Rebel

Spoen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lammert Schaap

Spits
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jas(per) Bout

Spirrie (of Spurrie?)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Eeffie

Spinnekop
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Spijkerploeg (de Spijkerploeg)

Spijkerploeg (de Spijkerploeg)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bobbie Hartog

Speurder (de Speurder)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schaap/Rebel

Speun
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jas

Sperrie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gijsbert Honing

Spekvet
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Veerman

Spekmuis
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Wessel van der Hulst

Spekkert
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan van der Hulst

Spek(kie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lammert Westland

Spek kerver (de Spek kerver)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Speets

Spees
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan/Henk Rebel/Schaap

Speen(tjes)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie Jongerden

Spatlap
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Sparrebek

Sparrebek
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Snel

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Klaas Snel Sparre
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Spark

Spark
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aalt Bout

Spanploeg (de Spanploeg)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Hartog

Sorre (de Sorre)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Donkelaar

Soos
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lammert Veerman

Sok (Sokkie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Vreeswijk

Soetjes
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lampie/Henk Keijer

Soepbuik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Mijndert Rebel

Soekarno
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Eep

Soek
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jassie

Soeg
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jassie Kriek

Soe
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Drikus Baas

Snuif
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dirk

Snuffel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Ditje

Snuf(fies)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Hein Bunschoten

Snuf(fie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap Riemer/Heinen

Snot(jen)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Kees Bunschoten

Snorre
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Bunschoten

Snoep
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dik/Eep

Snoek
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Okke de Boer

Snirs
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap

Snijboon
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Baas

Sneu
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Pepie

Snert
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Sneetjen

Sneetjen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk van As

Snees
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk/Tinus Molenaar

Smitje (van Smitje) (de Smit)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Hein van Effrink

Smid (van de Smid)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Joost Schipper

Smerige Joossie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit

Slotten
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Kriek

Slonsie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Kriek

Slons
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Hein de Groot

Slof
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Schaap

Slinger
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gijs van Wessel

Slijper (de Slijper)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dirk Honing

Sleur
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie

Sleep
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan van Amstel

Slappie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Matje Smeenk-Kos

Slap gatje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie Doorn

Slaap
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jassie

Sjouwe
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Visser

Sjorsie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Schaap

Sjaps
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Schaap

Sjannie (Ome Sjannie/Schannie)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Jongerden

Simson
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan

Simpie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Jongerden

Simon
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Sikko

Sikko
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Visser

Sikken
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap Visser

Sik
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Sigarenkist

Sigarenkist
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Molenaar

Sigaar (JM)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Rebel

Sigaar (GR)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Tijmen/Naatje Keijer

Sieter (de Sieter)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lampie Visser

Setjen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Savert

Servet
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Koopman

Selp of Sjelp
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Seintje

Seintje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schuddegatjen

Schuddegatjen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jan Visser

Schreeuwmuis
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Arie de Groot

Schreeuw
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lammert

Schrale Lammert
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Henk Westland

Schrale ballen (van Schrale ballen)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schouwwater

Schouwwater
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schouwe Maas

Schouwe Maas
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jacob Honing

Schothorst
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Kos

Schootophouder
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie Visser

Scholten
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schokker (de Schokker)

Schokker (de Schokker)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jaap Rebel

Schoenmaker (de Schoenmaker)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Lijssie Baas

Schoenlapper (de Schoenlapper)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Aalt Vreeswijk

Schoender (de Schoender)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dirk Schaap

Schoen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Jassie Honing

Schoe?
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schippertjen

Schippertjen
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Riemer

Schimmel
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Keijer

Schillenboer (de Schillenboer)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gerrit Brasser/Westland

Schijtjie(s) (de Schijtjie(s))
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Westland

Schijthuis
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Willem

Schijterd (de Schijterd)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Klaas Westland

Schijt (van Schijt)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schieter (in de Schieter)

Schieter (in de Schieter)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Maas Visser

Scheve Maas (Scheive Maas)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Scherp zadeltje

Scherp zadeltje
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Hendrik

Schepen-Aal
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schemeravond

Schemeravond
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Willem Vos

Schemer (de Schemer)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Keijer

Schelleboer
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet

Schele Piet (Piet de Schele)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Ottelien

Schele Ottelien
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Japie Beugelaar

Schele Japie
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Gijs Baas/Schaap

Schele Gijs
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Dirk Visser

Schele Dirk
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Schipper

Schele Bot
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bink

Schele Bink
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bes Heinen

Schele Bes
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Berend Bakker

Schele Berend
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Bartje Kos

Schele Bart(je)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Barend Bakker

Schele Barend
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet

Schele (de Schele)
By : Karel Koopman | okt 25, 2021

Piet Vos

Scheerder (de Scheerder)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan Schaap

Scheef water
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Aal

Scharren Aal
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Henk (Hendrik) Schipper

Schapen-Aal (de Schapen-Aal)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan Schaap

Schannie (Ome Sjannie/Schannie)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas de Graaf

Schakel (van de Schakel)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Gijs(sie) Kos

Schaar
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan

Saus
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Cornelis Bout

Santje of Seintje
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Henk Moolenaar

Sampie Gaatjen
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas Keijer

Sag (van Sag) of Sach (van Sach)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk Keijer

Sach(ereus)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Hein/Jaap van Amstel/Slooten

Ruiter (de Ruiter)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Kos

Ruiker (de Ruiker)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Gerrit Doorn

Rotje
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas Keijer

Sag (van Sag) of Sach (van Sach)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk Keijer

Sach(ereus)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Hein/Jaap van Amstel/Slooten

Ruiter (de Ruiter)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Kos

Ruiker (de Ruiker)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Gerrit Doorn

Rotje
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Roskammen

Roskammen
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk

Ros
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan Visser

Rooien
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas

Rooie
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Arie Snel/Klein

Roofvogel (de Roofvogel)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan Snel

Rondom lelijk
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Hein Kruimer

Roker (de Roker)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Schaap

Rokende bot
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jaap Bos

Rok
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk Honing

Roggebrood
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Hein Zeeman

Roeien
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jansje de Groot

Rode wijntje
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Tinus Molenaar

Rode Tinus (Rooie Tinus)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Reijer Jongerden

Rode Reijer (Rooie Reijer)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Naatjen Schipper/Snel

Rode Naatjen (Rooie Naatjen)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Mina Vos?

Rode Mina (Rooie Mina)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Mat Klein

Rode Mat (Rooie Mat)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Lampie Schaap

Rode Lampie (Rooie Lampie)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Lammert Kriek

Rode Lammert (Rooie Lammert)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas Beugelaar

Rode Klaas (Rooie Klaas)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Kees Bakker

Rode Kees (Rooie Kees)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Joost Schipper

Rode Joost (Rooie Joossie)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jan Schaap

Rode Jan(tje) (Rooie Jantje)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Snel

Rode huishouden (’t Rode huishouden)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Henk Visser

Rode Henk (Rooie Henk)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Ep Bunschoten

Rode Ed
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Drikus Kriek

Rode Drikus (Rooie Drikus)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk Honing

Rode Dirk (Rooie Dirk)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Bram

Rode Bram (Rooie Bram)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Toon van de Wal

Rode Bart (Rooie Bart)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Bart Vreeswijk

Rode Bart (Rooie Bart)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Aalt

Rode Aalt (Rooie Aalt)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jaap Brands-de Groot

Ripper (de Ripper)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Rilling

Rilling
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Rikkie

Rikkie
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Rijk Bunschoten

Rijkie slap
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jaap Teeuwissen

Rijke jongeling
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Vlaanderen

Rijdende Hema (de Rijdende Hema)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Kruimer

Rijdende evangelie (de Rijdende evangelie)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Hein Jopngerden

Rietdekker
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Kees Bout

Ribberecht
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Aart Veerman

Reu
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Schipper

Repenschijter (de Repenschijter)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Freek Schipper

Regeringsfreek
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Peter

Rechtuit
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Dirk Rebel

Rebelde
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Jaap Bout

Ratelman
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Piet Kos

Rare (de Rare)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Rappekollig

Rappekollig
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Sijt van der Hulst

Rakkert (de Rakkert(jes))
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Koeman

Rabbi
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

van der Poel

Quito (zie Cito en Ki(e)to)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Aart Kos

Puuzen
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Aaltje

Puus
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Pufheiger (de Pufheiger)

Pufheiger (de Pufheiger)
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Klaas Klein/Veerman

Psalm 119
By : Karel Koopman | okt 24, 2021

Peukie

Prutser
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Slokker

Pruis(sie)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lammert

Pruikenvet
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees/Mat Doorn

Prop (de Prop)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Prinsenkind (het Prinsenkind)

Prinsenkind (het Prinsenkind)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Priester (de Priester)

Priester (de Priester)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap

Pouw (of Pauw?)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Aart Veerman

Potten en pannen (van potten en pannen)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Schaap

Potlood(jes)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Honing

Potkacheltje
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Potifar

Potifar
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees

Poter
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees Rebel

Poten
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Postelijne Potter (de Postelijne Potter)

Postelijne Potter (de Postelijne Potter)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Klaas/Tijmen/Maria Schaap

Post (de Post)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Kos

Pos
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Bos

Popus
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Dirk Honing

Poppetjes/Poppie(s)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Dirk/Henk Honing

Poppesnor(re)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gosen Wiesenekker

Poppeoog
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Neel van Amstel

Poppenie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit

Poppeheer
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit (Jan) Gooijer

Poppeheer
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lijs/Dirk Brasser/Honing

Poppe (of Poppie?)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap/Wijg Kos

Pootje
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Piet Bout

Poot
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Piet

Poopies
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gosen Gooijer

Ponen
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Tijmen/Wijg Schaap

Ponder (de Ponder)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Henk Honing

Pollie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Ab

Polka (de Polka)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees

Polen
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lampie van der Poel

Poets(lap)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Poerekie

Poerekie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Bertus Grolle

Poeppie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Keijer

Poeppert (de Poeppert)(de Poepertjen)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Henk van der Poel

Poelie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan van der Poel

Poelekie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Miet van der Poel

Poeleke
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lam Bout

Poedel(tje)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijs

Poe
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Tinus Visser

Plotseling
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Rebel

Ploos
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Ab

Ploka (de Ploka)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Plisieburo

Plisieburo
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Schipper

Pleit(je) of Plait(je)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Plattebek

Plattebek
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Piet van

Platje
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan van der Wal

PlatgatJan
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijs Visser

Plak
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Schipper

Plait(je) of Pleit(je)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jantje Kriek

Pitte
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jassie van Amstel

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jassie van Amstel Pirrie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Piromaan (de Piromaan)

Piromaan (de Piromaan)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Pippesnuiter (de Pippesnuiter)

Pippesnuiter (de Pippesnuiter)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Geertje

Pip
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Pinkie

Pinkie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Johan Winkelman

Pinkeltje
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit Westland

Pingen
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Karel/Jaap Molenaar

Pingelaar
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hannes Rebel/Kos

Pimpel
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Klein

Pils(ie)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerre

Pikmus
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijsbert/Gijs Zeeman

Pijpie drop
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Meier

Pijpie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Pierewieten

Pierewieten
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hain Boor

Motman (de Motman)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit Rebel

Pierewaaien
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Pierepalla

Pierepalla
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Toon Jongerden

Piepstem
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jannetje Visser

Piepmuis
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit Zwart

Piepie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Eef

Piepelziek
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hein Visser

Piemeltjen
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Wim Westland

Piemel
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Maas Visser

Pielewip
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijs/Henk/Jan Spilt

Piele(tjen) (de Piele)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Harrie Rebel

Piel
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Dirk Rebel

Piccolo Jesus
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees

Peuten
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Willem/Gijs Visser

Petje(n)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Petje ruilen

Petje ruilen
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hein Visser

Pet
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jas Bout

Perrie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gep Zeeman

Peppert (de Peppert)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijs Zeeman

Peppers (de Peppers)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Slokker

Penis
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit Stap

Pel?
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Willem Kos

Pel
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Visser

Pekelharing
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Lustig

Pedie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap/Joost Westland

Patat (Petat/Petatten?)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Joost van Amstel

Paraplu
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Aal Hasselt

Pap(pie)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Henk Keijer

Pang sang
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Willie Visser

Panda
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lammert Brasser

Pamp(ie)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit-Jan de Gooijer

Palenpikker (de Palenpikker)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Krelis

Paje Krelis
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Paje knoffel (de Paje knoffel)

Paje knoffel (de Paje knoffel)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Janus Visser

Paffie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Paddedaalders

Paddedaalders
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Geert

Paddebek (de Paddebek)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Aartjen Veerman

Paardenmummie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Henk Westland

Paardenkop
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Aartjen Westland

Paard van Troje (’t Paard van Troje)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan Paalman

Paalman
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Anne de Lange

Paai
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Veerman

Overstekend wild
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Over de groot

Over de groot
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Henk Westland

Ouderling (de Ouderling)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gijp Koopman/van der Poel

Oude weg (van d’Ouwe weg)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Piet van der Poel

Oude Piet (Ouwe Piet)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jawuk/Jan Kos

Oude lul (van de Ouwe Lul)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Oude kop van Jaisie

Oude kop van Jaisie
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Lammert

Oude kop (ouwe kop)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Kees Schaap

Oude Kees
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Dina Klein

Oude kaas
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jans Brands-de Groot

Oude Jans (Ouwe Jans)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Cees Schaap

Oude Cees (Ouwe Cees)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan

Oude (Ouwe)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Wim

Otter
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Spilt

Otten
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Ottek

Ottek
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan

Os
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Kos

Oren plat
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Gerrit-Jan de Gooijer

Opschepper (d’Opschepper)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Opoe Stinksel

Opoe Stinksel
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Fijtje Veerman

Opoe
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Open weer

Open weer
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jassie Kriek

Oorlog
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hein Boor/Baas

Oompie (van Oompie)
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Hein Kerkmeester

Ooitjies
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Pietertje Cornelia de Gooijer

Ooievaars kuitenvet
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jan de Gooijer

Ooievaar
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

Jaap Vos

Onweer
By : Karel Koopman | okt 23, 2021

To Teeuwissen?

Onter
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Aart

Ongeraardse
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Joossie

Onder
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Jaap Bout

Omroeper (d’Omroeper)
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Jan Schaap

Ome Sjannie
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Meep Kriek

Olifantenjager (d’Olifantenjager)
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Pieter Hasselt

Olifant
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Piet Kos

Olievaatje(n)
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Piet Kos

Oliekruikje
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Gijs Honing

Olie in/aan de pan(ne)
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Jan Baas

Oet(jen)
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Wim

Oef
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Obadsatoe

Obadsatoe
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Hein Kerkmeester

Oe kakke
By : Karel Koopman | okt 22, 2021

Huibert Honing

Obad(ja)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Nukken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Nootjen

Nootjen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk (Heindruk) Rebel

Noordereinde (van ’t Noordereinde)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Schaap

Nooit op zondag
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Joossie Kriek

Nongen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Bout

Noetert
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Truitje

Nobele Truitje
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Heijnen

Noach
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Bartje Kerkmeester/Bout

Nikkelen Bartjen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Nieuwsblad van Huizen (’t Nieuwsblad …)

Nieuwsblad van Huizen (’t Nieuwsblad …)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Westland

Nies
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk

Nienen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan van Amstel

Neussie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijs/Piet Vlaanderen

Neus (de Neus)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Nek

Nek
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Krabbe

Negeroog
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Bunschoten

Neger
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Neers
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Rebel

Nebukadnezar
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk

Natte Henkie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Heinen

Natte
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Trui

Nat
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Napoleon

Napoleon
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk/Jan Smit

Nakend
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Naatje

Naatje Pis
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Naaldereet
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Geessie van As

Mussenwassers (de Mussenwassers)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Geessie van As

Mussenstrijksters (de Mussenstrijksters)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Peer

Mummie (de Mummie)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk Schram

Mugge(n)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Gooyer

Mug
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hain

Mot
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap Kos/Dukel

Mos (of Moos?)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijssie Vos

Mort
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap Jongerden

Mors
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Morriekikker
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Mopperhannes

Mopperhannes
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Joost Westland

Mopper (de Mopper)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Bram/Darm Veerman

Moppen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Molenaar

Moop
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaantje Vreeswijk

Mooiste meisje van het dorp (‘ Mooiste …)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Scholten

Mooi oorloggie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Monken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Willem Veerman

Moll
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jansie van de Born-Bakker

Molenberg (van de Molenberg)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Piet

Mokken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Joost

Mokkel
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Visser

Missen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jansie van der Poel

Miss Blansie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Mingelen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijbert Kos

Millie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Piet Spilt

Mikke(n)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Veerman

Miet
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Eef

Miemel
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Joost Schaap

Methusalem
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan van de Born

Melkboer
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kos

Melk en beschuit (Melk met beschuit)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Meintje van Slooten

Meissie Rot
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk

Meen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk/Jaap van de Born/Kos

Meelmuis (de Meelmuis)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Mauwewes

Mauwewes
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Matteprop

Matteprop
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees den Oude

Matten
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Willem Hekker

Matras
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan van Wessel

Massie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Honing

Marriekolf
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Marrepeu
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Marrie Jongerden

Marre Pijp
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Mentje Vreeswijk

Manke Mentje
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Lammertje Visser

Manke Lam
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Emme Westland-Kos

Manke Emme
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aalt Honing

Manke Aalt
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Zus Kos

Mandemaker (de Mandemaker)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Meep

Malle Meep
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jo van Amstel

Malle Jo
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Eef Baas

Malle Eef
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Joost Snel

Malchus
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Maier
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Evert Visser

Mabbel(tjen)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Eaf (Eaf??) Boor

Maanoog (de Maanoog)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijp Lustig

Luuk
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Vlaanderen

Lurk
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Veerman

Lup (van Lup)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap Schipper

Luie Jaap
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Harmen Visser

Luie Harmen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Louwertjen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Piet Honing

Loui (van Loui)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hendrik Schipper

Losse klompen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk

Lorrie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap Bos

Lor
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Piet Vlaanderen

Lopende Hema (de Lopende Hema)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijs Bos

Loogen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijs Schram

Loog
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Loodmors (de Loodmors)

Loodmors (de Loodmors)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gerrit Snel

Lonken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap (Jan-Jaap) Bunschoten

Lollie/Lolly
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Lof-eter (de Lof-eter)

Lof-eter (de Lof-eter)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hendrik Zeeman

Loets of Luuts
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

van Wessel

Loeter (de Loeter)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijs Mol

Loes
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Elbert

Loer
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hasselt

Loekie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Honing

Loef
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Kos/Visser

Lizze(n) (de Lizzen)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aart Vos

Lippe(n)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Mentjen

Lip
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Likkie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Lijssie

Lijssie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Krelis of Crelis Vos

Lijndemaker (de Lijndemaker)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Baas

Lijkekijker (de Lijkekijker)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aart Kos

Liet
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees

Liegenaar (de Liegenaar)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jantje

Lieg
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hein Baas

Levie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Wijgert Kooy

Leonardo da Vinci
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Leen de Graaf

Lawoe
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk van der Wal

Lauer (de Lauer)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Kos

Latten
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Kos

Latje(s)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aalt Heijnen

Lastig
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gerrit Zeeman

Laren
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Schaap/den Oude

Lapper (de Lapper)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dirk Westland

Lansie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aaltje/Hein Boor

Langhalsie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap van Slooten

Lange Slot
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Piet Westland

Lange Piet
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Westland

Lange Kees
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Lange Jaap
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Geert

Lange Dassie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan van der Poel

Landmeter (de Landmeter)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Lampie

Lampie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Wijg Visser

Lambuur
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Zeeman

Lamboes
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Boor

Lakkie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Bert Visser

Laf(fie) (Laf leeft nog)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Wiesenekker?

Lachende Moor
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Lachende leeuw (de Lachende leeuw)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk Kos

Lachende biefstuk
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gerrit Bout

Kwatta
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aart

Kwak
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Rebel

Kuutjen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk de Graaf

Kuut
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hannes

Kuup
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Kutten
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees

Kut
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap/Jan Westland

Kurkezak
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Japie Visser

Kurhaus
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Lampie Westland

Kuren
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Dokter

Kukurol
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap Visser

Kukken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jaap

Kuiten
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Bout

Kuit
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Fijt Bout

Kuiken
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Meep Visser

Kuier
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Kubest
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gijs Kriek

Krummel (=Kruimel?)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk Boerhout-Moll

Krukken (de Krukken)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Aalt Kos

Krukke (de Krukke)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Kriek

Kruimel (Krummel)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Hein van de Born

Kruik (de Kruik)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Baas

Kroontje
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gerrit

Krompoot
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Krelis Vos

Kromme Krelis
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Visser

Kromme Jan
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Keessie Schaap

Kromme
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

van Amstel

Krit
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk/Miet Schipper/Veerman

Krijtbek (de Krijtbek)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Henk

Krijf
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Rebel

Krent
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Visser

Kremmert ((van) de Kremmert)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kreek

Kreek
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Matje Bos

Krauw
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Gep Rebel

Kras
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Griet Schipper

Krant (de Krant)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan/Gijs Spilt

Kraai
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Boor

Kozak
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees

Kouter
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Janus Veerman

Kouster (de Kouster)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees

Kouser (de Kouser)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Anne of Hanne Schram

Koude benen (van Kouwe benen)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan

Kotto
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kotten

Kotten
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Meep Vos

Koster (de Koster)
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Kos

Kossie
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Klein

Kortjan
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Kees Brasser

Kortekont
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Jan Brands

Korsen
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Honing

Korporaal Kies
By : Karel Koopman | okt 21, 2021

Koprooien

Koprooien
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Koopman

Koppers (de Koppers)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Snel

Koppennek
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gerrit Westland

Koppen
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Koppe Wek

Koppe Wek
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Aart Veerman

Kopjes en schoteltjes
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Arie Schaap

Kopje thee
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Aart Veerman

Kopje
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Henk Vos

Koperzeef
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Kees Vos

Koperslager (de Keuperslager)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Annetje

Koperen Annetje
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hein Boor

Kop op nekkie
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gep Rebel

Kop op een paaltje
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gijs Honing

Kool(tjen)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Dirk Bunschoten

Kookkist (van de Kookkist of Koekist of Kookust?)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Kees van der Poel

Kookie
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hein

Kook
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Wijgert Bout

Koois
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Aart Schaap

Kontje (Kongkie)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Jan de Graaf

Konten (Kongten of Kongtien)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Janne Westland-Bout

Kont over de grond
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hendrik Rebel

Koninklijke verschijning (de Koninklijke verschijning)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Dirk Visser

Koninkje
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

de Gooijer

Konijn
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Vos

Komkommers (de 3 komkommers)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Marrie

Kolf
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Jan Teeuwissen

Kolenboer (de Kolenboer)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Kole Jet

Kole Jet
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Geurt Bunschoten/Versteeg

Koke(n)lapper (de Kokenlapper)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Wim Schaap

Kok(kie)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gerrit

Koggen
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Freek Baas

Kogge(n?)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Japie

Koetsier (de Koetsier)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Jan Klein

Koetjen
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Jaap Doorn

Koeter (de Koeter)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Anne

Koet
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hein Bunschoten

Koestaarten (de Koestaarten)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Lampie (Lambert) Bout

Koesnik (Koesniek)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gijs de Groot

Koesie
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Klaassie

Koes
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Henk (Hendrik) Slokker

Koeroep (de Koeroep)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Lampie

Koenis
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Henk Teeuwissen

Koelie
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Koelemoes

Koelemoes
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Bunschoten

Koekust (de Koekust)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Jan Visser

Koekkie (waarom gien Kookie?)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Dirk Visser

Koekist (Koekkist?)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hain/Henk Bos

Koekien/Koekkies
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Toon Veerman

Koek
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Kees

Koechen
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Lammert Kos

Koeboer (de Koeboer)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hein/Wim Veerman

Koe (uitspraak: de Koo)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Koddebeier

Koddebeier
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Kees/Klaas Schram

Knorre
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Harmen Slokker

Knobbe (de Knobbe)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Knikkerkoppie

Knikkerkoppie
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Haitje Slokker

Knikker
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Aart

Knijn (de Knijn)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Gerrit Horst

Kneers
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Hans Kruimer

Knecht (Mijn Knecht)
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Arie

Knars
By : Karel Koopman | okt 20, 2021

Karel Bikkers

Knalpijp
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Arie

Knaller
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Bouthoorn

Knagelijntje
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Wim(pie) Horst

Knaas
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klukkert (de Klukkert)

Klukkert (de Klukkert)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan Slokker

Kluk of Kluuk
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Geert

Kluizenaar (de Kluizenaar)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klotje

Klotje
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Henkie van As

Klootoog
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan van Amstel/Honing

Klootjen (=Klo?)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Lambert/Piet Honing

Klonter (de Klonter)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Marretje Schaap

Klomp en slof
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jas Veerman

Klomp
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Lammert Honing

Klokkie
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Bunschoten

Klokkert
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan Honing

Klok (Klokkie)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kloet

Kloet
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Harp/Harrie Veerman

Klodde(e)r
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan van Amstel

Klo(ootjen)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gijs/Jan(tje) Hasselt

Klirskop(pen)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gijs Veerman

Klirs
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gijs

Klire
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Bunschoten

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Klaas Bunschoten Klikkie hij was een klikspaan
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Kruyning

Klik
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gijs Veerman

Kliero (Kito?)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Brasser

Kliekpannetje
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kees Koeman

Klep
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Henk Klijn

Kleine Henk
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Kos

Kleeter
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Willem Schaap

Kleerzak (de Kleerzak)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Coen Visser

Kleermaker (de Kleermaker)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Lustig

Kledder (Kleeter?? Kletter??)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kees

Klappoot
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Rijk Veerman

Klaassen
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas van der Poel

Kito (zie Cito)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jaap Horst

Kitje
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas

Kirs
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan Rebel

Kippie
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Piet Veerman

Kippen
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Boor

Kippekont (Kippenkongt)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan Heijnen

Kip
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan Visser

King
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kees van Sloten

Kikkertje(n)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jaap Visser

Kikkeren
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas de Graaf

Kikkak
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kees/Klaas Vos/Visser

Kik(kie) of Kikker
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas Westland

Kiezen
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gijs/Klaas Vreeswijk

Kieto (zie Cito of Quito?)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Aart

Kieten
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Lampie/Lambert Schram

Kiese/Kieze(n)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas

Kies
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

van der Poel

Kierekiebongt
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Arie Rebel

Kiep (v/h snelle kip)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kees Westland

Kienik
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Berend

Kien
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Klaas de Graaf

Kiekak
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jaap Horst

Kid = Kit(je)?
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Jan de Groot

Kezen
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Gerrit/Jacob Pieter Mol(l)

Keutel (de Keutel)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Meep van der Wal

Keulenaar (de Keulenaar)
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Lampie

Ketter
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Cees Bakker

Kerrie
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Dirk Doorn

Kerkezak
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Andries Vos

Kerk zonder toren
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Kellie

Kellie
By : Karel Koopman | okt 19, 2021

Aart

Kelkie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees de Graaf

Kele (de Kele)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Karel Bikkers

Keffertjen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan de Groot

Keeren
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerard Bakker

K??m
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gijs

Keel
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Kos

Kee (K?)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Eefie

Kauwgomkinne
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Harmen

Kattenmepper
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Marretje/Kees Hasselt-Bunschoten

Kater (de Kater)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Marrie Schaap

Kat (de Katjes)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees/Klaas/Willem Kriek

Kat (de Kat)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aart Veerman

Kasselemaienvreter
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aart Veerman

Kas
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gijs Zeeman

Karreslof
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Teussie Visser

Karper
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Bart Moolenaar

Karnemelk halen (Karremelk halen)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan

Kaptein
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kos

Kapotte kachel
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Kapoen (Schram?)

Kapoen (Schram?)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kanteloep

Kanteloep
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kannekoogt (de Kannekoogt)

Kannekoogt (de Kannekoogt)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kannekont (de Kannekongt)

Kannekont (de Kannekongt)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kaneelduiker

Kaneelduiker
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aaltje(n) Veerman

Kampen/Kamper (de Kamper)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kalmoes

Kalmoes
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klein

Kallebas
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Jongerden

Kalkebeeltjen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kobus Bout

Kale Kobus
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Gooier

Kale Gerrit
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kommer Lourens Braber

Kale Braber
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees de Graaf

Kale
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Mol

Kakie (Kakie Mol)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Westland

Kakhuis(sie)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan

Kaje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan

Kain = Kaaijen?
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Slokker

Kaf
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Veerman

Kachel
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Bout/Bor

Kabouter
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aart

Kaatjen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan/Gijs Bout

Kaaijen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Vlaanderen

Ka Veetje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Kos

Jutte
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Rebel

Jut
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap

Julie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Vos

Juken of Jukken?
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Rebel

Juf
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas/Lammert Bout/Kos

Jood (de Jood)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Bunschoten

Joepes
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Joost/Wim Kos

Jodie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gijs van de Born

Jochie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jeejer

Jeejer
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas

Japs
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jakob Westland

Japikkie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Lam Westland

Jais
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jabo

Jabo
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Ivanhoe

Ivanhoe
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Visser

Itte
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Peter Spilt

In de kast
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Japie Visser

IJsco
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henkie

Iete Piet
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit

Ibbe (of Itte?)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Schram

Huup
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan/Lammie Kos

Huppes (Huppus) of Hupes?
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Teus Snel

Huppel
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hanne

Hup
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Janus Bunschoten

Houtjongens (van de Houtjongens)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Hasselt

Hotten
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Brasser

Hots
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Istvan Horvath

Horrie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit/Piet Hagedoorn

Hoop/Hopies
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan

Hooiwagen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Klein

Hoogstook
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Klein

Hoofdstuk
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap/Gosen Klein

Hoofdstoker
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henkie

Hoofd
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Honkies

Honkies
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Honing in de panne

Honing in de panne
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gep Jongerden/Ruysendaal

Hondeslager (Hongdeslager)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henkie

Honderd
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees van Amstel

Hondepiep
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees Westland

Hondelucht
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Freek Visser

Honde Freekie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Harmen Slokker

Hond (de Hond)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Vos

Hompen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Bunschoten

Hollekies
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Doorn

Hoender
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Veerman

Hoempa
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hoelepoep

Hoelepoep
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henk/Kees Bout

Hoeien
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan Kos

Hit (‘t Hit)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Ditje

Hillegom (van Hillegom)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Willem

Hijgend hert (‘t Hijgend Hert)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Haindrik Bout

Hese Hendrik
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henk Visser

Hes(sie)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hain Visser

Hervormde klooster (‘t Hervormde klooster)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Anton Ramselaar

Herfstspinne
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Jan Kos

Hereboer (de Hereboer)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan/Piet Vos/Schram/Baas

Henne(tjen)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Schram

Henne
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hengeloze/Hengeloeze

Hengeloze/Hengeloeze
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan

Hemeltje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Lijssie

Heks (de Heks)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hendrik van As

Heet in de bek
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Bunschoten

Heer (Heertjen)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Piet Baas

Heen en weer
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Ditje Veerman

Haven (van de haven)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Snel

Hauw hauw
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hartog

Hartoggie
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Willem Keel

Hartige teug (de Hartige teug)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Dirk Mulder

Harley
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aart/Arie Kos

Haring
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit van der Wal

Hardloper (de Hardloper)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hardkont

Hardkont
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Lammert Bunschoten

Harde bokking
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Moolenaar

Happig
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hapkes

Hapkes
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jan de Gooijer

Hangplantje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Gooijer

Hangop
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Handje muis

Handje muis
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gep Rebel

Handje met haar
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Lammert Westland

Hamerslachter
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Halve steen

Halve steen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kees Schipper

Halve schoen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Kos

Halve kanne
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Kos

Hallo
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hendrik Kos

Half kannetje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hartog

Hakmes
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Dit Veerman

Hakken
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Klaas Veerman

Hakke
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Jaap Jongerden

Hagelwitte tanden
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Haftig

Haftig
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit van der Wal

Haas (Haassie)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Pieter Kos

Haas
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Visser

Haar in de brand
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aart/Piet Hagedoorn

Haantje(s)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Griet Kos

Haan
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Hein Kos

Grutter (de Grutter)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Gerrit Jan de Gooijer

Groze Gerrit Jantjen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aaltje Vos

Groze Aaltje
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Grove

Grove
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Thomas Bout

Grote Thomas
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aartje Teeuwissen

Grote schoenen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Veerman

Grote Poet
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Bout

Grote kop
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Grote klompen

Grote klompen
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Henk Klijn

Grote Henk
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Aartje Westland

Grote Aartje(n)
By : Karel Koopman | okt 18, 2021

Lambert Klein

Grootkop
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Veerman

Groentje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap

Gris
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aart Veerman

Grijze (de Grijze)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Thomas

Griem
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jacob Schipper

Grasbaas (van de Grasbaas)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerard Bout

Gras
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Graddis Visser

Graddis
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Goudmijntje(n)

Goudmijntje(n)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Klaas Kooij

Gouden Troffel
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gouden Snee

Gouden Snee (Gouwe Snee)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aart Slokker

Gouden Kalf (‘t Gouwe Kalf)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Annetje Boor

Gouden Annetje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aaltje(n) Tielkemeyer-Vos

Gouden Aaltje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Piet/Henk Kos

Gorte(n)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Bert/Jan Snel

Gorre(n)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Teus/Piet Westland

Goris (van Goris)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan

Gool (van Gool)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gooise mop

Gooise mop
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henkie Doorn

Goof
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk

Goeten
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lammert Westland

Goede heertje van Geitje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Eppie

Goddeloze Eppie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Martin

Gochen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Betje Schaap

Gluur
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Glazenden armpjes

Glazenden armpjes
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan

Gillen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gik-Gak

Gik-Gak
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap Veerman

Giezen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Kees

Gietje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Tjankus

Geweld (van Geweld)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Brasser

Gevulde koek
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Japie

Gemeente
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Rien

Gele (de Gele)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Meep van der Wal

Gekke Meep
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Zeeman

Gekke Jantje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gijs Zeeman

Gekke Gijssie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit

Gekke Gerrit
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gijsbert

Geizer (de Geizer)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit

Geitekinne (de Geitekinne)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Tijmen Westland

Geit
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Geflie

Geflie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Geffen

Geffen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Geelknuitje(n)

Geelknuitje(n)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Tijmen/Tijmetjen Veerman of Baas

Gebouw (van Gebouw)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk

Gebogen Kastje (van gebogen kastje)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Bertus

Gas
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Kos

Gandi (Ghandi)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gallilese visser

Gallilese visser
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Ootje

Galg
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Ditje/Sampie Honing

Gaatjen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lammertje

Fuut
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk

Futen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan van der Wal

Fuiken
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aart van der Poel

Friemel
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Japie Westland

Freule Loes
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Bert Veerman

Freet
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Veerman

Freddie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aart Veerman

Foelie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Piet Honing

Fluts
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Vos

Fluiteboer (de Fluiteboer)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Vos

Fluit (de Fluit)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan

Fli
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Joop

Flevo
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Bert Rebel

Flessie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Anne

Flee
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Fijtje

Flauw
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap

Fladdo
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk Vlaanderen

Fladder
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Willem de Boer

Fitter (de Fitter)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap Lustig

Fiks
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap

Fikkie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Cor Rebel

Fik
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Klein

Fifty-fifty
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Fiets

Fiets
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Geb Kos

Fieteldans
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gijs Hartog

Ferd’nant
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap van Amstel

Ezen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Rebel

Ettebossie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Kos

Essen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap van Amstel

Esse
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk Kruimer

Erretjen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Henk Visser

Erre
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Harry Bout

Er(w)t
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Elbert Veerman

Epsen
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Klaas

Eppes
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Kees

Engelkongt
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Schaap

Engelerekont
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Dit Rebel

Engel(tjen)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Mien

Emmetjeshout (van Emmetjeshout)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Piet Wiesenekker

Eker (Eeker)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap Zeeman

Einde (van ‘t Einde)
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Kees Visser

Eeuwige pruim
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jaap

Eer
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Joost Snel

Eenoortje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Dit Smit

Eenoogje
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Piet Kos

Eelt
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lampie Westland

Edammer
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Betty Radix

Durex
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Visser

Dunne Jan
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Dunkaart

Dunkaart
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerre Veerman/Kos

Duker
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan Dukel

Dukel
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Duizendpoter

Duizendpoter
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lampie Westland

Duizend in de bocht
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Marie Westland

Duitse Marie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lena Beugelaar

Duitse Lena
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Lampie Moolenaar

Duiser
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Wim Moolenaar

Duis
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Aart de Lange/Keyer

Duimpie
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Jan

Duim
By : Karel Koopman | okt 17, 2021

Gerrit Heinen

Dubbel gespierd
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Kees Visser

Drukker (de Drukker)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Henk Bakker

Druif
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Japie Westland

Droppie
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Theo Molenaar

Droppel
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Droogstal

Droogstal
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jans Bunschoten

Dronken Jans
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Hein Kos

Dronken Hein
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jaap

Droge (de Droge)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Piet Keijer

Drie Sneetjes (de drie Sneetjes)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan Westland

Dregge
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Elbert/Jan Vos

Draaier (de Draaiers)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Hein/Hendrik Kos/Vos

Draai(en)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jaap Teeuwissen

Dove Jaap
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Henk Schram

Schram
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan Vos

Dorpmeter
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Andries Honing

Dop (Doppie)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Dirk Hogenbirk

Doossie
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Mijndert Rebel

Doodbidder
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Henk

Dolle
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Slokker

Dokter Hondius
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Klaas

Dokke
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Henk/Lampie Kos

Doffer
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Arie Kos

Doets
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Dik Bos

Does de Biet tot Frettebloed
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jaap/Joost Bos

Does
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Bijtje

Doerak
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Hain Kriek

Doedie
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Gijs Rebel

Dobber(tje)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Ditje van Hillegom

Ditje van Hillegom
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Dikkoppie

Dikkoppie
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Griet Slokker

Dikkert (van Dikkert)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Klaassien Bakker

Dikkerd
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Matje Beugelaar of Kos

Dikke Mat
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Klaas Snel

Dikke Klaas
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jawuk Vlaanderen

Dikke Jawik
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan Visser Dikke Jan

Dikke Jan
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Hein Westland

Dikke Hein
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Eef Bakker-Vos

Dikke Eef
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Anna Molenaar

Dijs
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Snel

Diender
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Dirk Honing

Dichter (de Dichter)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Deurtje verder

Deurtje verder
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Berend Bakker

Dertien gulden prins
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Hein Jongerden

Dekker
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Gijsbert Honing

Davidje
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Lam Bunschoten

David
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan Vos

Darpmeter
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Vos

Daningen
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Piet Vlaanderen

Dakhaas
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jaap Zeeman

Dadel
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Gijs/Jan Brasser

Daalder
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Cupido

Cupido
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan Visser

Cognac muissie
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Gijs Vreeswijk

Cito (zie ook Quito)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Tijmen Keijer

Cieter (de Cieter)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Klaas Snel

Chinees (de Chinees)
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Mien Rebel/Kruymer

Chief Whip
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Jan/Maarten Teeuwissen

Centenbak
By : Karel Koopman | okt 16, 2021

Ceintje

Ceintje
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Aalt Veerman

Canadese touwe
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Gerrit Molenaar

Caky (of Kakie?)
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jan

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jan Bunzing
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Hein/Henk Baas

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Hein/Henk Baas Brood(je) Eemnesserweg
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

de Gooijer

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN de Gooijer Broer Konijn pikte onze ballen in (zie ook Konijn)
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jan Schram

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jan Schram Broeken
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Lammert

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Lammert Bottefijt
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Piet Bout

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Piet Bout Borretje(n) en Jan van Maas van Jan Borretjen; metselaars en […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Gerrie

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Gerrie Boom
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Aalte/Gerrit/Jawik/Klaas Kos

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Aalte/Gerrit/Jawik/Klaas Kos Bombak(ken) (gedoo); Bombakkie betaalde nooit de volle prijs voor het […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jan Rebel/Bunschoten

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jan Rebel/Bunschoten Boe
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Schaap

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Schaap Blote Kongt
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Kees Bunschoten

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Kees Bunschoten Blanke Neger
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Gerrit/Henk Kos/Honing

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Gerrit/Henk Kos/Honing Blad
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Biteer

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Biteer Naam fabriek
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Pierre Bigot

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Pierre Bigot achternaam van de familie Pierre (2x) en Henk; vrijwel allen […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Bert Kos

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Bert Kos Big zoon van Jan Brij; had in het slachthuis (met […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

IJssie Veerman

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN IJssie Veerman Bierbuik
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jan Schaap

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jan Schaap Besuyen
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Berren keer

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Berren keer
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jopie

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jopie Berk
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Hein van As

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Hein van As Bels (Bels van het Lange Pad)
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jaap/Piet Lustig/Honing

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jaap/Piet Lustig/Honing Ballen
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jaap Bunschoten

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jaap Bunschoten Bakkie Bal
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Henk Bakker

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Henk Bakker Are werd ook Bobby genoemd omdat er op de bouw […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Heijnen

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Heijnen Appies of Apies (de Appies)
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jaap

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Jaap Appetie
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Dirk Heijnen

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Dirk Heijnen Apies zie Aap; deze was op het dak van de […]
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Anne Bunschoten

NAAM TUSSEN ECHTE ACHTERNAAM BIJNAAM OPMERKINGEN Anne Bunschoten Annepeu zie ook Peu; = oud-tante
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jaap Amekink

Ammekink
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Lange de

Aba
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Jan Aardappelbuik

Aardappelbuik
By : Karel Koopman | okt 15, 2021

Piet Wiesenekker

Busman (de Busman)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jaap Bakker

Bus
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Klaas Bout

Burren
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gijsbert van Poel

Burgemeester van Zaandam
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Joost Boor

Burgemeester van het Lange pad
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Joost Westland

Burgemeester van 't Noorden
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Schaap

Burgemeester
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Willem Hogenbirk

burgemiester
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Lampie Kos

Bullie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Bullen

de Bullen
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Ditjen/Tijmen Kos

de Bulleboer
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Bullebak

Bullebak
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Bout

Bulle Jantje(n)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Wim Bout

Bul
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Teus Visser

Buiszakken
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Joost

Buikie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Thijs/Dirk Bakker

de Buie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Rebel

Brul
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Marten/Tijmen Schaap

van Bruintjen
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk van Amstel

Bruine
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Baas

Broodje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Aalt Kos

Broer
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk van As

Broekkie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Westland

Broekkak
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Nelle Heinen

Broekien
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Visser

Broekenpoes
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Schram

Boeken
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Kos

Brij
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Berend van Wal

Brievenbus
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jawik Kos

Breu
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Kees van Poel

de Breikous
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Freek Breier

Breier
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Lammert Brasser

Brassie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gijs Brasser

Bras
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Kruimer

Brankvel
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Brandbek

brangdbek
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Aart Schaap

Brakken
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan

breeeei
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Janne Schram

Botterbille
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Klaas(sie) Bout

iBotter
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Klaas Baas

Botsing
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Botenkantje

Botenkantje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Fijt Bout

Bot(je)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Vos

Bossen
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Heindrik

Bossejais (van Bossejais)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Schaap

Boskat
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Bos

Bosduvel
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Slokker

Bosbladen (Bosblaaien)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Piet Bout

Borretje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Lijs Westland

Borren
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Bunschoten

Borrel
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gijs Boossie

Boossie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Piet Kos

Boord 4
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Boord 17

Boord 17
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Visser

Boord 11
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gerrit Schaap

Boon
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Bunschoten

Bonder
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Aart Molenaar

Bommel
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gerrit Kos

Bombak(ken) (gedoo)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Schipper

Bolle wangen hapsnoet
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Visser

Bolle Jan
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Hein Westland

Bolle Hein
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Eef

Bolle gatje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Vos

Bolle (Bolle Henk Vos)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Piet Veerman

Bokkie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Harmen Schaap

Bok (de Bok)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Aaltje Vos

Boggel (m/z Bochel?)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Lam Zeeman

Boes
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Willem Schram

Boer Knor
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Dirk Vos

Boender
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Boemerang

Boemerang
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Klaas Brands

Boem
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Rebel

Boe
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henkie Doorn-Bout

Bodewijntje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Veerman

Bobber
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gerrit Heinen

Boas
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Aaltje Visser

Bluk
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jannegie Visser

Blommetjes
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Kees Vos

Blokkedoos
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Piet Zeeman

Blinde Piet
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Kees Rebel

Blinde Kees(sie)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Joost Kok

Blinde Joossie
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Jan Westland

Blikken dominee
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Henk Westland

Bles
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Spilt

Bleekveldje
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Gerrit Doorn

Blauwe kater
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Berend Mulder

Blauwe Berend
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Blauwe

Blauwe (de Blauwe)
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Blarenpoeper

bleerenpoeper
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Brasser

Blanke Amerikaan
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Berend Bakker

Blank-om-zeven
By : Karel Koopman | jun 30, 2021

Veerman

Blank-om-een
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Geert

Blaf
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Maas

Billie Maassie
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Fijtje

Bijbel
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Peter Bunschoten

Biggetje
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Kees de Groot

Biezen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Boerhout

Bieten
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Dick/Dirk/Harmen/Klaas Schaap

Biet (de Biet)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bierhuis

Bierhuis
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bie Tjies

the Bie Tjies
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Kees van Amstel

Bidden
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Dirk Westland

Bibber
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Aart Schipper

bezumbeinder
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Cees Rebel

Beus (de Beus)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Lammert Westland

Beurzen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Beunhaas

Beurzen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Bunschoten

Beunder
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Zeeman

Bergen Belsen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Henk Rebel

Benen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Hein van As

Bels
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bert Rebel

Bellie
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Kos

Belder
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan de Lange

Belder
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Piet

Beker
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bek op

Bek op
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Veerman

Beer
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Beeldende kunst

Beeldende kunst
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Willem Keijer

Beef
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bee

Bee (de Bee)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Kees Rebel

Beauty Kees
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Baukes

Baukes
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Henk Visser

Barneveldse eierbenen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Barabas

Barabas
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Piet Snel

Bans
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Pieter

Banaan
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Honing

Ballie
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap/Piet Lustig

Ballen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Aart Gooier

Ballegooier
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Wijg van As

Balleboer (de Ballenboer)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Lam

Balgen
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Kos

Balder
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Kos

Bal gehakt
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Gooier

Bakkie
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Cornelis Rebel

Bakkertje
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Kos

Bakhuis
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Bak

Bak
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Klaas Kos

Baeretjen (van Baeretjen)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Vreeswijk

Baby
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

de Lange

Babs
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Lammert de Lange

Babbeltje(n)
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Lam

Babe
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Brasser

Baassie
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jan Vos

de Baanburgemeester
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jacoba

Baakster
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap Bunschoten

Australische Jaap
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Jaap

Asem
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Arre

Arre
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Appelepunt

Appelepunt
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Appelen mat

Appelen mat
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Anti tankgeschut

Anti tankgeschut
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Aart

van Ansjovis
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Anne

Annekoot
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

Marinus

Ankeveense boskat
By : Karel Koopman | jun 29, 2021

WIL JE EEN BIJDRAGE LEVEREN?